ObserwowaneDrukujEmail

Podatek VAT w 2020 r. – zmiany oraz aktualne orzecznictwo

Start: 6 kwietnia, 2020
Koniec: 6 kwietnia, 2020
Kod: 3499ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Program

 • Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 i 2020 r.
  • Kasy fiskalne online – od 1.05.2019 r.
   • wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas
   • obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online – dla kogo i w jakich terminach?
  • Biała lista podatników – od 1.09.2019 r.
   • uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych – możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
   • rachunki zamknięte, rachunki walutowe, rachunki wirtualne, płatności dla pośredników, zajęcia komornicze itp. – problemy praktyczne z użyciem białej list podatników do weryfikacji kontrahenta
   • zagraniczny podatnik zarejestrowany dla VAT w Polsce a biała lista
   • obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu – zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
   • odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US
  • Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – od 1.11.2019 r.
   • zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – które transakcje będą objęte obowiązkiem?
   • towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności
   • kompensata oraz płatność kartą płatniczą a obowiązkowy MPP
   • nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji – dopisek „mechanizm podzielonej płatności”
   • sankcje za brak dopisku na fakturze oraz za brak zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
   • możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np. podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS
   • wprowadzenie możliwości opłacania przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności faktur zaliczkowych oraz przelewów zbiorczych
  • Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych – od 1.01.2020 r.
   • zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
   • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE
   • utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej
   • wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE – jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?
   • nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE – która dostawa jest ruchoma?
  • Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT – od 1.04.2020 r./1.07.2020 r.
   • wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
   • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
   • pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK
   • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania
   • opóźnienie wejścia w życie obowiązku składania JPK_VDEK dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców
  • Nowa matryca stawek VAT – od 1.04.2020 r.
   • zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług – klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
   • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług
   • wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – od 1.11.2019 r.
  • Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.
   • zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów – obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie
   • wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego płatnika/podatnika do rozliczeń z urzędami skarbowymi
 • Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT
  • wyroki TS UE w sprawie transakcji łańcuchowych – przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz warunki transportu jako istotne wskazówki przy ustalaniu sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu; jak ograniczać ryzyko związane z udziałem w transakcjach łańcuchowych?
  • wyrok TS UE w sprawie leasingu zwrotnego – czy sprzedaż składnika majątku i jego zwrotny leasing powinny być zwolnione z opodatkowania?
  • wyrok TS UE w sprawie momentu uznania usługi budowlanej za wykonaną – kiedy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie, czy inne dokumenty też należy brać pod uwagę?
  • wyrok TS UE w odliczenia VAT przy rozliczeniu kart paliwowych przez pośredników

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl