ObserwowaneDrukujEmail

Ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem

Start: 2 czerwca, 2020
Koniec: 2 czerwca, 2020
Kod: 3459ŁO
Lokalizacja: Łódź
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
480,00 PLN PLN (bez VAT)

Program

 • Dyskryminacja i mobbing, jako pojęcia prawne
  • Konstytucyjna powinność równego traktowania
  • Dyskryminacja jako kwalifikowana forma nierównego traktowania
  • Prawnopracownicze rozumienie dyskryminacji
  • Formy i przejawy dyskryminacji w Kodeksie pracy
   • Dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia
   • Molestowanie i molestowanie seksulane
  • Mobbing według kodeksu pracy
   • Długotrwałość i uporczywość działania, jako znamiona mobbingu
  • Dyskryminacja i mobbing jako naruszenie dóbr osobistych pracownika
  • Nierówności płacowe jako szczególny typ nierównego traktowania
 • Formy odpowiedzialności pracodawcy za zaistnienie dyskryminacji i mobbingu
  • Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako determinanta zakresu odpowiedzialności
  • Bezwzględny charakter odpowiedzialności pracodawcy
  • Prywatnoprawna odpowiedzialność pracodawcy
  • Wykroczeniowa i karna odpowiedzialność pracodawcy
  • Warunki i zakres odpowiedzialności bezpośredniego sprawcy
 • Prawa pracownika w obliczu mobbingu i dyskryminacji
  • Majątkowe uprawnienia poszkodowanego
   • Prawo do odszkodowania z tytułu dyskryminacji
   • Prawo do odszkodowania z tytułu mobbingu
   • Prawo do zadośćuczynienia
  • Niemajątkowe uprawnienia poszkodowanego
   • Prawo do rozwiązania stosunku pracy w obliczu mobbingu i dyskryminacji
   • Prawo do naprawienia krzywdy
   • Prawo do przeprosin
 • Dochodzenie roszczeń przed sądem pracy
  • Formułowanie roszczeń przez pracownika z tytułu doznanej dyskryminacji i mobbingu
  • Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację
  • Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o mobbing
  • Granice uznania sędziowskiego w sprawach o dyskryminację i mobbing
 • Prewencyjna ochrona pracownika (i pracodawcy)
  • Programy antydyskryminacyjne
  • Gwarancje równego traktowania w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy
  • Komisja antymobbingowa i antydyskryminacyjna
  • Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające
  • Postępowanie wewnętrzne a prawo do sądu

Lokalizacja

Łódź

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl