ObserwowaneDrukujEmail

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych

Start: 22 czerwca, 2020
Koniec: 22 czerwca, 2020
Kod: 3270ŁO
Lokalizacja: Łódź
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
480,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Cel szkolenia: pokazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie dokonywania potrąceń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z dokonywaniem potrąceń i sposobów ich rozwiązywania.

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać zasady prawidłowego dokonywania potrąceń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia. Uzyskanie cennych porad, wskazówek do prawidłowego dokonywania potrąceń.

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z dokonywaniem potrąceń sądowych i administracyjnych; osoby chcące zapoznać się z tematyką dokonywania potrąceń.

Program

 • Jakie przepisy regulują dokonywanie potrąceń?
 • Jakie są tryby dokonywania potrąceń?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?
 • Czy komornikowi należy wskazać numer rachunku bankowego, na który przekazywane jest wynagrodzenie pracownika?
 • O jakich zmianach informować komornika?
 • Jak należy postąpić w przypadku zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym?
 • Jakie informacje dotyczące zajęcia zamieścić w świadectwie pracy?
 • Jaki jest obowiązek, gdy zatrudniamy pracownika ze świadectwem z zajęciem komorniczym?
 • Jak postępować w przypadku zbieg egzekucji komorniczej?
 • Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej?
 • Czy przekazywać potrącenia w depozyt?
 • Jakie składniki wynagrodzeń zaliczać do wynagrodzenia?
 • Jakie świadczenia zwolnione są spod egzekucji?
 • Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
 • Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?
 • Jakich innych potrąceń dokonuje się z wynagrodzenia?
 • W jakiej formie dokonywać zgody na potrącenia dobrowolne?
 • Jaka jest kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu w 2019 r.?
 • Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje, gdy wynagrodzenie za grudzień wypłacono w styczniu?
 • Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje przy przychodach, do których stosuje się różne koszty uzyskania przychodu?
 • Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji?
 • Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?
 • Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?
 • Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń z zasiłków?
 • Jakie są kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach?
 • Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń przy zasiłkach?
 • Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?
 • Jak dokonać potrącenia w przypadku egzekucja z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?
 • Jak dokonywać potrąceń w przypadku dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu?
 • Czy należy dokonywać potrącenia z diet z tytułu podróży służbowej?
 • Czy należy dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku?
 • Pytania i dyskusja

Lokalizacja

Łódź

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*