ObserwowaneDrukujEmail

Monitorowanie pracowników możliwości i zagrożenia - RODO

Start: 24 stycznia, 2020
Koniec: 24 stycznia, 2020
Kod: 2727WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Wraz z upowszechnieniem się nowych metod monitorowania przez pracodawców zachowań pracowników, pojawiło się zagrożenie niewłaściwego i niezgodnego
z prawem ich wykorzystania. Coraz większego znaczenia nabiera kwestia dopuszczalności kontrolowania zachowań pracowników poprzez monitoring video, czy też „cyber – monitoring” komputerów służbowych.

Jest to szczególnie istotne w świetle nowych regulacji Kodeksu pracy dotyczących monitorowania pracowników oraz obowiązków jakie w tym zakresie nakłada na pracodawców rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO.

Jednocześnie wiele kontrowersji budzą tradycyjne sposoby inwigilacji poczynań pracowników w miejscu pracy, jak przykładowo przeszukiwanie rzeczy osobistych czy badanie stanu trzeźwości alkomatem.

Należy zwrócić także uwagę na zgodne z prawem wykorzystanie i przechowywanie uzyskanych poprzez monitoring danych osobowych pracowników.

Pracodawca musi więc w taki sposób kontrolować osoby zatrudnione, aby w swoich działaniach, mających na celu obronę tajemnic i mienia firmy, nie naruszył prawa pracowników do poszanowania ich dóbr osobistych.

Program

 • Zasady ochrony danych wynikające z RODO
 • Monitoring a ochrona danych osobowych pracowników – jakie są obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych?
 • Monitoring pracowników a ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych – czy pracodawca musi ją przeprowadzić?
 • Obowiązki informacyjne w zatrudnieniu. W jaki sposób przygotować informacje dla pracownika i czy pracownik musi ją podpisać?
 • Czy potrzebna jest zgoda pracownika na stosowanie monitoringu w zatrudnieniu?
 • Rodzaje monitoringu jakie mogą być stosowane w zatrudnieniu
 • Monitoring poczty elektronicznej i aktywności pracowników w Internecie
 • Możliwości monitoringu audio-video
 • Dopuszczalność przeszukiwania pracowników
 • Dopuszczalność badania alkomatem
 • Dopuszczalność badań i testów psychologicznych
 • Monitoring GPS
 • Monitorowanie na zlecenie np. przez firmę ochroniarską
 • Zasady przetwarzania danych osobowych z monitoringu. Kto i kiedy ma do nich dostęp?
 • Prawa osób objętych monitoringiem
 • Pracownicy i inni uczestnicy procesu przetwarzania danych (klienci, kontrahenci) w drodze monitoringu wizyjnego
 • Jakie podmioty będą kontrolowały zasady dotyczące monitoringu w zakładzie pracy i jakie mogą być kary?

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl