ObserwowaneDrukujEmail

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek dla pracodawców

Start: 3 grudnia, 2019
Koniec: 3 grudnia, 2019
Kod: 2206WA
Lokalizacja: Centrum Konferencyjne AS-BUD, w sali A na 25 piętrze, przy. Al. Jerozolimskie 81/25; 02-001 Warszawa
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Cel i korzyści

Od 1.01.2019r. obowiązują przepisy Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, co dla niektórych pracodawców oznacza odprowadzenie pierwszych składek do PPK już w drugiej połowie 2019 roku. Dla innych podmiotów obowiązek ten może być odsunięty w czasie, mimo to jest on nieunikniony. PPK zapewne staną się popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców.

Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według projektu Ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające – przy czym nie są to wyłącznie pracodawcy - oraz osoby zatrudnione.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Chcemy ułatwić Państwu sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Program

 • Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
 • Po co PPK:
  • rola, którą mają spełnić PPK
  • inne formy oszczędzenia na emeryturę
  • czym PPK różni się od PPE
  • zasady tworzenia PPK
 • Pracodawca mierzy się z PPK
  • kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia
   • ustawowe terminy
   • możliwości zwolnienia
  • dwa rodzaje umów tworzące łącznie PPK w firmie
  • składki do PPK i inne wpłaty w ramach PPK
  • jakie kroki należy spełnić, czyli co oznacza utworzenie PPK
  • czym kierować się wybierając usługodawcę PPK
  • skutki braku wyboru oferty na umowę o zarządzanie PPK
  • obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
  • opodatkowanie i zwolnienia dla pracownika i pracodawcy – kwestie ogólne
  • rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
 • Pracownik w PPK
  • obligatoryjne członkostwo na start
  • kto, kiedy i jak musi / może się zapisać?
  • wystąpienie z PPK. I co dalej?
  • co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy?
  • sytuacja osobista pracownika a PPK: śmierć, rozwód
  • kiedy i jak można dysponować środkami z PPK
   • przed 60 rokiem życia
   • po przekroczeniu 60 roku życia
 • Los środków w PPK
  • rodzaje wpłat
  • zachęty do inwestowania od państwa
  • zasady inwestowania
  • koszty zarządzania PPK – ustawowe limity
  • nadzór nad funkcjonowaniem PPK
  • sankcje
 • Sankcje
  • kontrola wykonania przez podmioty zatrudniające obowiązków związanych z tworzeniem PPK
  • odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
  • odpowiedzialność za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie
  • skutki nakłaniania do rezygnacji z PPK

Lokalizacja

Centrum Konferencyjne AS-BUD, w sali A na 25 piętrze, przy. Al. Jerozolimskie 81/25; 02-001 Warszawa

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

W ramach szkolenia otrzymują Państwo książke pt:

"Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) Komentarz"

Ewa Buchowiecka

Mogą ją Państwo także zamówić w naszej księgarni: www.rbakademia.pl/ksiegarnia

 

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl