ObserwowaneDrukujEmail

Czas pracy – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym

Start: 14 października, 2019
Koniec: 14 października, 2019
Kod: 2117WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Dynamiczny rozwój wielu firm jest odczuwalny również w zakresie tworzenia rozkładów czasu pracy – harmonogramów. Na szkoleniu uczestnicy poznają nie tylko podstawowe definicje oraz praktyczne przykłady z tworzenia harmonogramów ale również zostaną przedstawione propozycje najnowszych schematów zmianowych oraz zostanie przedstawione optymalne wdrożenie norm 12 godzinnych wraz z praktycznymi poradami jak tworzyć dedykowane rozkłady czasu pracy według indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw w równoważnym systemie czasu pracy.

Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie konsekwencji decyzji podjętych na etapie tworzenia grafików (odpoczynki dobowe i tygodniowe, dobór odpowiedniego schematu zmian pod kątem np. automatycznego rozwiązywania kwestii co 4 niedzieli wolnej, naruszanie doby pracowniczej), czy też już zarządzania pracownikami pracującymi zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (łamanie zmian, zastępstwa, polecanie pracy przed "harmonogramowymi godzinami", rekompensata pracy). Niezwykle istotne jest także poznanie taktyki zarządzania czasem pracy w celu świadomego planowania kosztów i uniknięcia niepotrzebnej odpowiedzialności wykroczeniowej wiążącej się z naruszeniem przepisów o czasie pracy.

Program

 • Normy, wymiary i limity:
  • Definicja czasu pracy
  • Co można uznać za czas pracy?
  • Czy przerwa na papierosa i przerwa od komputera może być wliczona do czasu pracy?
  • Różnica pomiędzy normą oraz wymiarem czasu pracy
  • Norma dobowa, tygodniowa
  • Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego.
  • W jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę?
  • Limity godzin nadliczbowych – jak obliczyć i w praktyce zastosować roczny limit nadgodzin?
  • Jakie godziny nadliczbowe nie wchodzą do limitu rocznego?
  • W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy?
 • Rodzajne i sposoby rozliczania godzin nadliczbowych Rodzajne i sposoby rozliczania godzin nadliczbowych
  • Czy praca w godzinach nadliczbowych jest prawem, czy obowiązkiem pracownika?
  • Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?
  • Kompetencje menedżerów w zakresie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych (polecenie wyraźne i dorozumiane)
  • W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
  • Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
  • Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
  • Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
  • W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
  • Wyznaczanie dodatkowych dni wolnych od pracy - obowiązki planującego czas pracy
 • Tworzenie i modyfikowanie harmonogramów czasu pracy
  • Tworzenie, ogłaszanie rozkładu czasu pracy (grafików).
  • Planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy w firmie.
  • Zasady i potrzeba oznaczania dni wolnych od pracy
  • Możliwość stosowania ruchomego czasu pracy.
  • Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie.
  • Dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego.
  • Zasady ustalania kosztów "łamania zmian", polecania pracy przed i po zmianie obowiązującej pracownika
  • Konsekwencje powierzenia pracy w poszczególne dni wolne (uwaga, stosowanie jednakowych reguł pracy w dni wolne bez odróżniania niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika)
 • Najczęstsze i karalne błędy osób tworzących grafiki
  • Konieczność zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej i wiążące się z tym ograniczenia
  • Co oznacza planowanie nadgodzin?
  • Na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach zmian?
  • Czy grafik może być zgodny z prawem ale być niesprawiedliwy dla pracowników?
 • Planowanie pracy pracowników zmianowych
  • Definicja pracy zmianowej
  • Najnowsze schematy rozkładu czasu pracy dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa lub działu
  • Jakie schematy zmian gwarantują "co 4 niedzielę wolną" bez konieczności wyznaczania jej przez menedżerów?
  • Najefektywniejsze systemy planowania pracy zmianowej
  • Jak w oparciu o normy czasu pracy obliczyć czy zakład ma wystarczającą obsadę na poszczególnych stanowiskach?
 • Równoważny system czasu pracy
  • Kto może stosować równoważny czas pracy?
  • Wady i zalety wydłużenia dziennej normy do 12 godzin
  • Jaki wpływ na wdrożenie równoważnego czasu mają pracownicy
  • Porównanie pracy w systemie czterobrygadowym dla zmian 8 oraz 12 godzinnych.
  • Koszty jawne i ukryte zmiany systemu.
  • Zmiana okresu rozliczeniowego – wydłużanie, skracanie, rozpoczęcie od innego miesiąca niż styczeń.
 • Jak optymalnie określić okres rozliczeniowy dla grupy pracowników?
  • Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe
  • Nierównomiernie planowanie czasu pracy w dłuższym okresie rozliczeniowym?
  • Korzyści i wady wynikające z kilkumiesięcznych okresów rozliczeniowych

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, ul. al. Jerozolimskie 123A

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl