ObserwowaneDrukujEmail

Równoważny czas pracy 2019

Start: 14 października, 2019
Koniec: 14 października, 2019
Kod: 2114KR
Lokalizacja: Kraków
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
450,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

System czasu pracy podstawowy czy równoważny?

 • Najefektywniejsze systemy planowania zmian w czterobrygadówce
 • Dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego
 • Normy czasu pracy,
 • Odpoczynki dobowe,
 • Odpoczynki tygodniowe,
 • Wady zalety grafików czterobrygadowych dla zmian 8 i 12 godzinnych.
 • Konsekwencje powierzenia pracy w poszczególne dni wolne (uwaga, stosowanie jednakowych reguł pracy w dni wolne bez odróżniania niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika)

Optymalne tworzenie harmonogramów – czyli dlaczego coraz więcej firm decyduje się na zmianę schematów?:

 • Tworzenie, ogłaszanie rozkładu czasu pracy (grafików).
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego.
 • Planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy w firmie.
 • Zasady i potrzeba oznaczania dni wolnych od pracy
 • W jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę?

Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie.

 • Jak w praktyce stosować ograniczenia wynikające z przeciętnie 48 godzinnej normy.
 • Na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach zmian.

Zarządzanie godzinami nadliczbowymi przy 12 godzinnej normie pracy

 • Czy praca w godzinach nadliczbowych jest prawem, czy obowiązkiem pracownika?
 • Kompetencje menedżerów w zakresie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych (polecenie wyraźne i dorozumiane)
 • W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 • W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
 • Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
 • Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?

Wdrażanie równoważnego systemu czasu pracy

 • Wymogi jakie musi spełnić pracodawca,
 • Jak przeprowadzać konsultacje z pracownikami przy zmianie systemu czasu pracy,
 • Maksymalny okres rozliczeniowy

Lokalizacja

Kraków

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl