ObserwowaneDrukujEmail

PIT 2019-2020 - Zerowy podatek dla młodych i obniżenie stawki podatku z 18% do 17%

Start: 12 listopada, 2019
Koniec: 12 listopada, 2019
Kod: 212WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z rozliczaniem podatku dochodowego przez płatnika w odniesieniu do wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz osób zatrudnionych. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli poznać zasady optymalizowania podatku dochodowego i poprawnego wypełniania obowiązków płatnika.

Program

 • Podatnicy i płatnicy
  • Podmioty posiadające status płatnika
  • Podatnicy rozliczani przez płatnika
  • Zaliczkowe i ryczałtowe rozliczanie podatku
  • Nowe zasady stosowania skali podatkowej u pracowników (nowość 2020)
  • Skala podatkowa 2020 – planowe obniżenie stawki podatku
  • Ulga podatkowa – jak naliczać ją przy zaliczkach
 • Zerowy PIT dla młodych
  • Przychody objęte zwolnieniem
  • Przychody poza zwolnieniem (w tym zasiłki!)
  • Limit wieku – do kiedy obowiązuje zwolnienie
  • Limit przychodów w 2019 r. i w latach następnych
  • Zwolnienie a koszty uzyskania
  • Zwolnienie a składka zdrowotna
  • Składki na ubezpieczenia społeczne od przychodów zwolnionych
 • Przychody podatkowe
  • Rodzaje przychodów podatkowych w podziale na źrodła
  • Moment powstania przychodu
  • Czy sama możliwość otrzymania świadczenia jest już przychodem
  • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13)
 • Koszty uzyskania przychodów
  • Koszty kwotowe ze stosunku pracy
  • Koszty procentowe i kwotowe z działalności wykonywanej osobiście
  • Koszty autorskie – limit i katalog osób uprawnionych oraz zmiana interpretacji podatkowych w zakresie możliwości naliczania kosztów autorskich
  • Przypadki, gdy nie nalicza się kosztów
 • Szczególne zasady ustalania przychodów
  • Służbowe składniki majątku (samochody, mieszkania, telefony)
  • Pakiety medyczne
  • Imprezy i szkolenia
  • Świadczenia związane z podróżami
  • Świadczenia z ZFŚS
  • Świadczenia BHP
  • Inne zwolnienia podatkowe
  • Świadczenia bez oznaczonej wartości
  • Rozliczanie cudzoziemców
  • Umowy do 200 zł
  • Konkursy
 • Rozliczenia podatkowe
  • Zasady i terminy naliczania podatku
  • Deklaracje i informacje podatkowe – nowe zasady od 2019 r.

 

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl