ObserwowaneDrukujEmail

Nowa Polityka Migracyjna Polski – zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020

Start: 18 listopada, 2019
Koniec: 18 listopada, 2019
Kod: 2099WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także założenia zapowiadanej Nowej Polityki Migracyjnej Polski. Szkolenie ma przedstawić sposoby dostosowania praktyk firm zatrudniających obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Indii i Nepalu do aktualnie obowiązującego prawa.

Omówiony również wątek optymalizacji zatrudniania cudzoziemców w zakresie składek ZUS. Zostanie przedstawiona korzystna praktyka sądowa oraz możliwości oszczędzania.

Program

 • NOWOŚĆ Nowa Polityka Migracyjna Polski – jakie może przynieść zmiany w prawie i zagrożenia dla branży APT i outsourcingu?
  • Rządowa Agencja Rekrutacji Cudzoziemców – zmiany w działaniu agencji pośrednictwa pracy?
  • Stworzenie centralnego organu migracyjnego w Polsce -- centralizacja terytorialna i merytoryczna funkcji w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
  • Kwoty migracyjne – ograniczenia dla obywateli państw stwarzających ryzyko migracyjne, możliwa czarna lista krajów emigracyjnych
  • Odpłatny udział w programach integracyjnych/asymilacyjnych warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy/stały?
  • Możliwe wyższe kary za nielegalne zatrudnienie – uzależnienie wysokości kary od liczby nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców.
 • NOWOŚĆ Czy za wszystkich cudzoziemców należy odprowadzać składki na ZUS – na czym polega model tzw. „Cudzoziemiec bez ZUS”?
  • Jakie stanowiska zajmują sądy i ZUS odnośnie możliwości pracy bez składek na ZUS?
  • Czy dopuszczalne jest niepłacenie składek na ZUS z uwagi na fakt, że cudzoziemiec nie będzie korzystał ze świadczeń w Polsce?
  • Czy w każdym przypadku można zastosować model, który pozwala wykonywać pracę bez ZUS?
 • Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy - oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
  • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  • Zezwolenia na pobyt czasowy - karty pobytu
  • "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
  • Kłopotliwy "stempel" - procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
  • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca
 • Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego
  • Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
  • Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?
 • Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy
  • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  • Posiadacze Karty Polaka
  • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  • Studenci studiujący w Polsce
 • Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)
 • Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  • Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
  • Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
  • Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?
 • Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach - zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy
 • Omówienie formularzy urzędowych
 • Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

 

Sprawdź inne szkolenia z zatrudniania cudzoziemców

no courses

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl