ObserwowaneDrukujEmail

Podatki 2019/2020 – najważniejsze zmiany w VAT, CIT i PIT

Start: 4 grudnia, 2019
Koniec: 4 grudnia, 2019
Kod: 1700ŁO
Lokalizacja: Łódź
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
450,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Podatek VAT
  • Kasy fiskalne online – od 1.05.2019 r.
   • wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas
   • obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online – dla kogo i w jakich terminach?
  • Biała lista podatników – od 1.09.2019 r.
   • uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych – możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
   • obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu – zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
   • odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US
  • Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – od 1.11.2019 r.
   • zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – które transakcje będą objęte obowiązkiem?
   • towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności
   • nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji – dopisek „mechanizm podzielonej płatności”
   • sankcje za brak dopisku na fakturze oraz za brak zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
   • możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np. podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS
   • wprowadzenie możliwości opłacania przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności faktur zaliczkowych oraz przelewów zbiorczych
  • Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych – od 1.01.2020 r.
   • zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
   • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE
   • utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej
   • wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE – jakie dowody dadzą mi możliwość zastosowania stawki 0%?
   • nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE – która dostawa jest ruchoma?
  • Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT – od 1.04.2020 r./1.07.2020 r.
   • wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
   • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
   • pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK
   • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania
   • uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur oraz obowiązki z tym związane
   • opóźnienie wejścia w życie obowiązku składania JPK_VDEK dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców
  • Nowa matryca stawek VAT – od 1.04.2020 r.
   • zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług – klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
   • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług
   • wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – od 1.11.2019 r.
  • Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.
   • zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów – obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie
   • wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego płatnika/podatnika do rozliczeń z urzędami skarbowymi
 • Podatki dochodowe
  • Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie
   • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
   • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
   • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
   • zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
   • aktualne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów dotyczące problemów z rozliczeniem kosztów samochodów osobowych w firmie
  • Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła
   • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności – na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów
   • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
   • nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
   • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł – bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
   • czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 31.12.2019 r.
   • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
   • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia
  • Zmiany w PIT w trakcie 2019 r.
   • brak opodatkowania przychodów z określonych źródeł dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia
   • podwyższenie ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu
   • obniżenie stawki PIT z 18% do 17%
  • Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2020 r.
   • wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych – zasady korygowania przychodów oraz kosztów podatkowych

Lokalizacja

Łódź

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl