ObserwowaneDrukujEmail

Czas Pracy 2019 r. - aspekty praktyczne

Start: 3 grudnia, 2019
Koniec: 3 grudnia, 2019
Kod: 1090PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
510,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest doskonalenie praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem przepisów o czasie pracy. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane korzyści, jakie pracodawcy mogą odnieść ze stosowania nowych rozwiązań prawnych, a także uwarunkowania i ograniczenia w zakresie ich wprowadzania u danego pracodawcy.

Program

 • Pojęcia i definicje z zakresu czasu pracy – ich znaczenie praktyczne i stosowanie
  • Doba pracownicza.
  • Tydzień pracowniczy.
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy - okres rozliczeniowy
  • Okresy rozliczeniowe dopuszczone do stosowania w poszczególnych systemach pracy.
  • Dopuszczalność stosowania przedłużonego do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego.
  • Wprowadzenie przedłużonego okresu rozliczeniowego – tryb i forma.
  • Ustalanie wymiaru czasu pracy oraz liczby dni wolnych i roboczych w okresie rozliczeniowym.
  • Planowanie rozkładu dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym.
  • Nierównomierne rozłożenie czasu pracy w okresie rozliczeniowym – zalety i niebezpieczeństwa
  • Ustalanie wysokości wynagrodzenia przy nierównomiernym rozkładzie czasu pracy w okresie rozliczeniowym.
 • Rozkład czasu pracy
  • Obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy.
  • Okres obejmowany rozkładem czasu pracy.
  • Forma rozkładu czasu pracy.
  • Wyjątki, w których pracodawca będzie mógł odstąpić od tworzenia dla pracownika rozkładu czasu pracy.
  • Dopuszczalność wprowadzenia zmian w rozkładzie czasu pracy podanym do wiadomości pracownika.
  • Zapoznanie pracownika oraz archiwizacja rozkładu czasu pracy.
  • Rozkład a harmonogram czasu pracy.
  • Dopuszczalność wprowadzenia ruchomych godzin rozpoczynania i kończenia pracy.
  • Wprowadzenie ruchomych godzin rozpoczynania i kończenia pracy – tryb i forma.
 • System przerywanego czasu pracy – rozszerzenie możliwości stosowania
  • Rozszerzenie zakresu zastosowania przerywanego systemu czasu pracy.
  • Wprowadzenie przerywanego czasu pracy – tryb i forma.
 • Praca w godzinach nadliczbowych
  • Ustawowa definicja pracy w godzinach nadliczbowych – jej konsekwencje praktyczne i stosowanie.
  • Identyfikacja pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Różnice w rozliczaniu przekroczeń dobowych i tygodniowych.
  • Praca w godzinach nadliczbowych a odpracowywanie wyjść prywatnych.
  • Ograniczenia w powierzaniu pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki, termin wypłaty.
  • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – tryb, termin, aspekty ekonomiczne.
 • Praca w dni wolne od pracy
  • Dopuszczalność powierzania pracownikowi pracy w dniu wolnym od pracy.
  • Rekompensowanie pracy w niedziele i święta.
  • Rekompensowanie pracy wykonywanej w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
  • Najnowsze stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy w sprawie pojęcia dnia wolnego, wynikającego z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
  • Rekompensowanie pracy wykonywanej w dniu harmonogramowo wolnym.
  • Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy.
 • Ewidencja czasu pracy
  • Forma i treść ewidencji czasu pracy.
  • Znaczenie praktyczne i prawne ewidencji.
  • Obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy.
 • Kontrola czasu pracy przez organy Państwowej Inspekcji Pracy
  • Jak przygotować się do kontroli?
  • Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy – jak ich uniknąć?
  • Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów o czasie pracy – kto podlega takiej odpowiedzialności? Za co grozi kara grzywny?

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl