ObserwowaneDrukujEmail

Podatki dochodowe w 2020 – wybrane zagadnienia wpływające na wynik podatkowy: szybka amortyzacja, ulga badawczo-rozwojowa, Innovation BOX oraz ulga na złe długi

Start: 4 czerwca, 2020
Koniec: 4 czerwca, 2020
Kod: 3404WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Przedstawienie problematyki różnych wybranych działań wpływających na wynik w podatkach dochodowych, to jest: szybszych metod amortyzacji, stosowania ulgi na prace badawczo – rozwojowe, nowej - wprowadzonej w roku 2019- ulgi pozwalającej na preferencyjne opodatkowanie w wysokości 5 % dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej a także wprowadzonej na grunt podatków dochodowych ulgi na złe długi.

 

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną liczne przykłady praktyczne oraz wskazówki co do zastosowania instytucji podatkowych będących przedmiotem szkolenia. Podczas szkolenia uwzględnione zostaną najnowsze istotne dla omawianej tematyki przykłady orzeczeń tak organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

 

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków dochodowych w przedsiębiorstwie, do księgowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, prawników oraz innych osób które interesuje omawiana tematyka.

Program

 • Amortyzacja
  • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – podstawowe informacje
  • Przyspieszona amortyzacja – podwyższona stawka amortyzacyjna
  • Jednorazowa amortyzacja do limitu 50 .000 euro - omówienie
  • Jednorazowa amortyzacja do limitu 100.000 zł - omówienie
 • Ulga badawczo – rozwojowa
  • Ulga B+R podstawowe informacje:
   • definicje - czym są prace B+R na gruncie prawa podatkowego,
   • kto może prowadzić prace B+R i skorzystać z ulgi?
   • jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?
   • dokonywanie korekt z tytułu nie rozliczonych w latach wcześniejszych prac B+R.
  • Koszty kwalifikowane B+R oraz ich identyfikacja:
   • koszty pracownicze,
   • usługi obce,
   • materiały i surowce,
   • środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie,
   • patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne itp.
   • korzystanie z aparatury naukowo – badawczej.
  • Procedura wdrożenia ulgi B+R:
   • wdrożenie ulgi B+R’
   • bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R,
    • opinie,
    • interpretacje podatkowe.
  • Dokumentacja prac B+R
   • ewidencja księgowa (polityka rachunkowości, ujęcie księgowe prac B+R),
   • dokumentacja organizacyjna (uchwały, zarządzenia, regulaminy, plany itd.),
   • dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, zlecenia, zakresy
    obowiązków, karty stanowiskowe itp.).
  • Zasady odliczenia ulgi.
   • załącznik do zeznania podatkowego,
   • zasady odliczenia w przypadku uzyskania dochodu w danym roku,
   • zasady odliczenia w przypadku poniesienia straty w danym roku.
 • Ulga podatkowa - Innovation Box:
  • Podstawowe informacje o uldze IP BOX
  • Kwalifikowane prawa własności intelektualnej,
  • Kwalifikowane dochody z praw własności intelektualnej,
  • Kto może skorzystać z ulgi IP BOX?
  • Zasady zastosowania stawki 5% do dochodów kwalifikowanych.
 • Rewolucyjne zmiany 2020 - ulga na złe długi
  • Założenia i zakres stosowania ulgi na złe długi w podatkach dochodowych
  • Terminy dokonywania korekty
  • Warunki stosowania ulgi
  • Ulga na złe długi po stronie dłużnika
  • Ulga na złe długi po stronie wierzyciela
  • Zatory płatnicze w ryczałcie
  • Ocena nowych regulacji i wskazanie ryzyk
 • Podsumowanie
  • dyskusja, pytania.

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfika

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Podatki dochodowe w 2020 – wybrane zagadnienia wpływające na wynik podatkowy: szybka amortyzacja, ulga badawczo-rozwojowa, Innovation BOX oraz ulga na złe długi

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*