ObserwowaneDrukujEmail

JPK_VDEK / JPK_VAT (4) – nowe przepisy dotyczące raportowania od 1.04/1.07.2020 roku (Identyfikacja towarów i usług od 1.04.2020 (PKWiU (2015) – nomenklatura scalona (CN))

Start: 18 czerwca, 2020
Koniec: 18 czerwca, 2020
Kod: 3398PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Omówienie podstawowych różnic w zakresie obowiązków sprawozdawczych przed i po nowelizacji:
  • deklaracja VAT7/VAT7K a JPK_VAT,
  • wymóg oznaczania rodzaju towaru/usługi będącego przedmiotem sprzedaży,
  • przepisy przejściowe – terminy wejścia w życie nowych przepisów dla poszczególnych kategorii podmiotów
 • Zakres danych umieszczanych w deklaracji
 • Zakres danych umieszczanych w ewidencji
  • grupy towarowe/usługowe – oznaczenia GTU (01-13),
  • oznaczanie transakcji znacznikami literowymi – wyjaśnienie oznaczeń: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja, MK, VAT_RR (omówienie przypadków występowania),
  • wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia,
  • sposób ujęcia w ewidencji zdarzeń generujących podatek należny – dokumenty „RO”/”WEW”,
  • ujęcie w ewidencji faktury wystawianych do paragonów – „FP” – wystawianie faktur do paragonów w 2020 roku / prezentacja w ewidencji faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych,
  • mechanizm podzielonej płatności – prawidłowe oznaczania transakcji symbolem „MPP”,
  • raportowania rozliczenia wg procedury VAT_marża,
  • prezentacja transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • sprzedaż na rzecz pracowników (prezentacja w JPK – FV/paragon/DW).
 • Korekty JPK_VDEK – przesłanki / termin.
 • Sankcje związane z nieprawidłowościami w zakresie raportowania
  • zapisy niezgodne ze stanem faktycznym
  • przesłanki stosowania grzywny 500 złotych / autokorekta – co rozumieć przez „wyjaśnienia wskazujące na brak błędów w ewidencji”,
  • odpowiedzialność karno-skarbowa w przypadku nierzetelności zapisów JPK_VDEK.
 • Identyfikacja towarów i usług dla celów VAT od 1.04.2020 r.
  • nowy sposób identyfikacji towarów i usług (PKWiU (2015) dla usług – zastosowanie nomenklatury scalonej (CN) przy identyfikacji towarów),
  • nowa matryca stawek (PKWiU),
  • Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl