ObserwowaneDrukujEmail

Transakcje wewnątrzwspólnotowe , eksport, import oraz transakcje trójstronne i łańcuchowe 2020 r.

Start: 2 czerwca, 2020
Koniec: 2 czerwca, 2020
Kod: 3258OP
Lokalizacja: Opole
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
480,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Nowe Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw towarów w ramach WDT:
  • Nowe Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw WDT – podstawa stosowania;
  • Dokumenty potwierdzające wywóz towarów;
  • Dokumentowanie WDT w przypadku wywozu towaru własnym transportem przez kupującego:
   • Dowody potwierdzające wywóz poza granice RP;
   • Dokumenty dodatkowe;
   • Faktura i specyfikacja;
  • Dodatkowe dokumenty potwierdzające wywóz: Polisa ubezpieczeniowa, dokument notarialny, oświadczenie osoby posiadającej magazyn
 •  Aktualne problemy i kontrole transakcji wewnątrzwspólnotowych:
  • dowody potwierdzające wywóz;
  • warunki handlowe INCOTERMS a zasady stosowania stawki 0%;
  • ex work, DDP i DDU a wpływ na rozliczenia podatkowe
  • wywóz towaru przez kupującego – dowody przemieszczenia towaru;
  • sprzedaż do kontrahenta zagranicznego a dostawa do kolejnego podmiotu;
  • pojęcie transakcji fikcyjnej w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • WDT i WNT – inne problemy praktyczne
  • Pojęcie WDT i WNT a sytuacje nietypowe, np. towar poza granicami kraju;
  • Rozróżnienie pomiędzy eksportem towarów, WDT i  sprzedażą  wysyłkową
  • Zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów – problemy praktyczne;
  • Warunki zastosowania stawki 0% w WDT – obowiązek udowadniania przemieszczania towarów
  • Zasady rozliczenia WDT przy braku wymaganych dokumentów.
  • Sprzedaż towarów znajdujących się w magazynie położonym w innym kraju UE
  • Wywóz próbek i prezentów o niewielkiej wartości
  • Sprzedaż towarów z montażem do innego kraju UE
  • Wywóz towaru do innego kraju UE w celu jego dalszego eksportu
  • Podatnik zwolniony podmiotowo a rejestracja jako podatnik VAT UE
  • Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE lub na terytorium innego państwa – ZASADY ROZLICZEŃ: darowizny z kraju UE, nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy;
  • Nabycie towarów od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem
 • Import i świadczenie usług – aktualne problemy:
  • Miejsca świadczenia usług – PROBLEMY PRAKTYCZNE;
  • Zasada „Odwrotnego obciążenia” - jak stosować
  • Obowiązek podatkowy w przypadku importu usługi i świadczenia usługi poza granicami kraju
  • Zasady rozliczania importu usług
  • Faktura VAT a świadczenie usług
  • Otrzymanie faktury z opóźnieniem i obowiązek korygowania rozliczeń wstecz;
  • Rozliczanie usług, których miejscem świadczenia jest poza terytorium UE
  • Miejsce świadczenia usług w przypadku targów i wystaw i zakupu biletów na targi i wystawy
  • Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych niebędących podmiotami gospodarczymi
  • Wykazywanie świadczenia usług w Informacji podsumowującej i deklaracji VAT – 7 – najczęstsze błędy
 • Miejsce dostawy towarów:
  • zasada ogólna rozliczania dostawy towarów;
  • towary wysyłane, transportowane;
  • towary niewysyłane, nietransportowane;
  • dostawa towarów z montażem;
  • dodatkowe usługi związane z dostawą towarów a ich rozliczenia;
  • wywóz towarów przez dany podmiot a funkcjonowanie transakcji trójstronnych i łańcuchowych.
 • Obowiązki podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych towarów
  • Rejestracja jako podatnika VAT UE oraz zawiadomienie o rezygnacji z rozliczania VAT UE
  • Baza podatników VAT UE
  • Obowiązek złożenia Informacje podsumowującej
  • Ewidencje związane z przemieszczaniem towarów, w tym towary otrzymane do przerobu uszlachetniającego; towary wywiezione do przerobu; czasowo przemieszczone towary
  • Rejestr towarów nabytych z UE przez podmioty zwolnione z rozliczania WNT
 • Zasady ustalania i schematy transakcji trójstronnych i łańcuchowych:
  • dostawa towarów do innego państwa UE a faktura wystawiana dla podmiotu z innego państwa;
  • dostawa towarów do innego państwa a faktura wystawiana na rzecz kontrahenta krajowego;
  • dostawa towarów na terenie danego państwa a faktura wystawiana na rzecz kontrahenta z innego państwa;
  • dostawa towarów poza granice UE a zakup towaru przez kontrahenta z UE;
  • dostawa towarów na teren UE a faktura dla kontrahenta poza UE;
  • dostawa towarów do innego podmiotu (krajowego, UE lub poza UE) a faktura wystawiana na inny podmiot niż podmiot, do którego towar dostarczono.
 • Transakcje trójstronne w formie uproszczonej:
  • zasady stosowania: trzy państwa UE i trzy podmioty będące podatnikami podatku VAT;
  • dostawa towarów od pierwszego do ostatniego z kontrahentów – dowody dostaw;
  • rozliczenia przez pierwszego z podmiotów – treść faktury i zasady wykazywania w deklaracji VAT;
  • rozliczenia przez drugiego z podmiotów w zakresie faktury (obowiązkowe jej elementy);
  • rozpoznawanie WNT przez trzeciego z podmiotów – zasady rozliczeń.
 • Eksport i import towarów:
  • Najnowsze wyjaśnienie MF dotyczące miejsca pierwszego przeznaczenia
  • Zasady prawa celnego a rozliczanie podatku VAT
  • Kurs przeliczeniowy
  • Błędna faktura zgłoszona do odprawy celnej – skutki podatkowe;
  • Brak wywozu towaru w ramach eksportu towarów
  • Szczególne procedury celne a rozliczanie podatku VAT
  • Przedstawiciel podatkowy i Agencja Celna jako podmioty rozliczające transakcje – ZMIANY
  • brak wprowadzenia towaru na teren kraju – zasady rozliczeń
  • Problemy praktyczne, w tym przywóz z Chin do Polski lub do innego państwa UE; transakcje w składzie celnym, błędy w rozliczeniach celnych a rozliczanie podatku VAT.
 • Dyskusja z Uczestnikami.

Lokalizacja

Opole

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Transakcje wewnątrzwspólnotowe , eksport, import oraz transakcje trójstronne i łańcuchowe 2020 r.

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*