ObserwowaneDrukujEmail

Schematy podatkowe – nowe obowiązki raportowania - Warsztaty praktyczne

Start: 2 czerwca, 2020
Koniec: 2 czerwca, 2020
Kod: 3254KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
480,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Cel szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem schematów podatkowych;
 • Poznanie nowych regulacji ordynacji podatkowej
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania schematów podatkowych i ich zgłaszania

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza,
 • Pracownicy działów księgowości,
 • Pracownicy działów kadr i rozliczeń płac,
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Program

 • Podstawa prawna:
  • Dyrektywa unijna jako nowość do wdrożenia przez państwa członkowskie;
  • Zmiana ustawy Ordynacja podatkowa;
  • Wyjaśnienia MF – broszura informacyjna;
  • Bramka do zgłaszania schematów
 • Pojęcie schematu podatkowego – kiedy występuje:
  • Główna korzyść podatkowa;
  • Szczególna cecha rozpoznawcza;
  • Ogólna cecha rozpoznawcza;
  • Inna szczególna cecha rozpoznawcza;
  • Schemat transgraniczny i krajowy
 • Podmioty stosujące schematy podatkowe - pojęcia:
  • Korzystający;
  • Promotor;
  • Osoba wspomagająca;
  • Obowiązki podatnika, firmy doradztwa podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta.
 • Procedury wewnętrzne u podatników – nowy obowiązek w 2019 r.:
  • Podstawa prawna obowiązku posiadania Procedury;
  • Uzasadnienie ustawowe;
  • Podmioty zobowiązane do posiadania procedury;
  • Forma procedury;
  • Treść procedury;
  • Elementy procedury uzależnione od branży podmiotu.
 • Zgłaszanie schematu podatkowego:
  • Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
  • Termin zgłaszania schematu podatkowego;
  • 30 czerwiec 2019 r. – data obowiązkowego zgłaszania „starych” schematów podatkowych;
  • Zgłaszanie internetowe z UPO;
  • Treść zgłoszenia – opis schematu z uzasadnieniem;
  • Forma zgłoszenia;
  • Nadawanie numeru schematowi;
  • Sprawdzanie zgłoszonych schematów;
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem schematów podatkowych:
  • Przykłady schematu podatkowego – co jest w praktyce schematem według wyjaśnień MF?
  • RODO a obowiązek zgłaszania schematu;
  • Etyka zawodowa księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych a schematy podatkowe;
  • Zaskarżenie przepisów do ETS i UE – czy nastąpi i kiedy?
  • Kary za niezgłaszanie schematów;
  • Nieostre pojęcia w przepisach a ich stosowanie, np. rozsądnie działający podatnik, znaczna korzyść podatkowa, itp.
  • Praktyczne funkcjonowanie schematów – kto już je zgłosił;
  • Czy można zgłosić już istniejący schemat podatkowy?
 • Dyskusja z uczestnikami

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Schematy podatkowe – nowe obowiązki raportowania - Warsztaty praktyczne

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*