ObserwowaneDrukujEmail

Podatki dochodowe (CIT/PIT) w 2020 r. – zmiany oraz aktualne orzecznictwo

Start: 3 czerwca, 2020
Koniec: 3 czerwca, 2020
Kod: 3228NS
Lokalizacja: Nowy Sącz
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
480,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Najważniejsze zmiany w CIT/PIT
  • Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie
   • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
   • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
   • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
   • zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
   • aktualne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów dotyczące problemów z rozliczeniem kosztów samochodów osobowych w firmie
  • Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła
   • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności – na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów
   • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
   • nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
   • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł – bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
   • czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 31.12.2019 r.
   • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
   • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia
  • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych
   • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT – terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
   • ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
   • zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
   • wątpliwości związane z nowymi regulacjami
  • Zmiany w PIT
   • zwolnienie z opodatkowania przychodów z określonych źródeł dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia
   • podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
   • obniżenie stawki PIT z 18% do 17%
  • Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych
   • najnowsze orzeczenia i interpretacje dotyczące kosztów podróży służbowych oraz oddelegowania (noclegi pracowników mobilnych, diety, koszty podróży zagranicznych itp.)
   • sposób obliczania limitu 15 tys. złotych dla transakcji objętych jedną umową – zmiana stanowiska przez Szefa KAS

Lokalizacja

Nowy Sącz

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Podatki dochodowe (CIT/PIT) w 2020 r. – zmiany oraz aktualne orzecznictwo

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*