ObserwowaneDrukujEmail

Ulga badawczo rozwojowa – praktyczne ujęcie od podstaw

Start: 26 lutego, 2020
Koniec: 27 lutego, 2020
Kod: 2954WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
930,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność badawczo – rozwojową,
 • Księgowi oraz pozostałe osoby wykonujące czynności księgowe,
 • Osoby wykonujące czynności wspomagające zarządzanie,
 • Specjaliści do spraw podatkowych
 • Osoby, które w przyszłości będą zajmować się

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

WIEDZA:

 • Posiadanie wiedzy z zakresu instrumentów wsparcia działalności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw,
 • Znajomość zasad opracowywania studium wykonalności projektów badawczych z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów w ramach ulgi badawczo rozwojowej,
 • Znajomość warunków stosowania preferencyjnych stawek podatku w odniesieniu do dochodów z kwalifikowalnych praw własności intelektualnej,
 • Posiadanie wiedzy pozwalającej kształtować poziom kosztów kwalifikowalnych w ramach ulgi badawczo – rozwojowej,
 • Wiedza z zakresu podatkowych skutków korzystania z ulgi badawczo – rozwojowej,
 • Znajomość zasad prowadzenia ewidencji kosztów kwalifikowalnych w ramach ulgi badawczo – rozwojowej w odniesieniu do ewidencji podatkowych,
 • Posiadanie wiedzy umożliwiającej diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu kwalifikowalności kosztów w ramach ulgi badawczo – rozwojowej oraz dochodów z kwalifikowalnych praw własności intelektualnej,
 • Posiadanie wiedzy umożliwiającej określenie istotności zdiagnozowanych nieprawidłowości z zakresu rozliczeń podatkowych w obrębie ulgi badawczo – rozwojowej,
 • Posiadanie wiedzy odnośnie zasad kalkulacji kosztów kwalifikowalnych do ulgi na działalność badawczo – rozwojową,
 • Znajomość instrumentów zabezpieczających podatnika prowadzącego działalność badawczo rozwojową przed ryzykiem podatkowym.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Wspomaganie procesu organizowania działalności badawczo rozwojowej,
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów z zakresu kwalifikowalności kosztów w ramach ulgi badawczo – rozwojowej,
 • Wyodrębnienie dochodów z kwalifikowalnych praw własności intelektualnej na tle pozostałych dochodów z działalności gospodarczej,
 • Posługiwanie się informacją pochodzącą z ewidencji podatkowych.
 • Identyfikacja ryzyka podatkowego związanego korzystaniem z ulgi badawczo – rozwojowej oraz wspomaganie procesu optymalizacji tego ryzyka.
 • Opracowywanie opinii oraz raportu z zakresu diagnozy rozliczeń podatkowych w obrębie ulgi badawczo - rozwojowej.
 • Wskazywanie rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie zdiagnozowanych nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych w ramach ulgi badawczo rozwojowej.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

 • Wykształcenie kadry posiadającej umiejętności kwalifikowania kosztów prac badawczo rozwojowych w ramach ulgi podatkowej,
 • Posiadanie wykwalifikowanego personelu w zakresie identyfikacji kosztów kwalifikowalnych w ramach ulgi badawczo – rozwojowej
 • Posiadanie personelu o umiejętnościach pozwalających na podejmowanie działań związanych z działalnością badawczo – rozwojową,
 • Aktualizacja wiedzy personelu wspomagającego pracę służb finansowo – księgowych.
 • Pozyskanie niezależnych specjalistów zapewniających skuteczności skorzystania z ulgi badawczo rozwojowej.
 • Możliwość prowadzenia ewidencji podatkowych związanych z ulgą badawczo - rozwojową.

Program

 • Definicja prac badawczo – rozwojowych
 • Podatkowe instrumenty wsparcia działalności badawczo rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce
 • Zasady organizacji działalności badawczo rozwojowej
 • Zasady oceny projektów badawczo rozwojowych
 • Zakres podmiotowy ulgi badawczo rozwojowej
 • Zakres przedmiotowy ulgi badawczo rozwojowej
 • Zasady określania kwalifikowalności kosztów w uldze badawczo rozwojowej
 • Ewidencja i dokumentacja podatkowa prac badawczo rozwojowych
 • Zasady rozliczania podatkowej ulgi na działalność badawczo – rozwojową
 • Zasady określania dochodów kwalifikowalnych praw własności intelektualnej
 • Ogólne warunki stosowania preferencyjnej stawki podatkowej do dochodów z kwalifikowalnych praw własności intelektualnej
 • Warsztaty związane z opracowaniem i wykorzystaniem ulgi badawczo rozwojowej

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl