ObserwowaneDrukujEmail

Zmiany VAT 2020 r. – najnowsze objaśnienia podatkowe – obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i tzw. biała lista podatników. Nowe czy stare zasady dotyczące dokumentowania WDT?

Start: 26 lutego, 2020
Koniec: 26 lutego, 2020
Kod: 2800PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
510,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Najważniejsze zmiany w 2019 i 2020 r.
  • Biała lista podatników – zasady funkcjonowania jak i ryzyko podatkowe
   • na co zwrócić uwagę, warunki stosowania nowych regulacji;
   • transakcja – co to oznacza;
   • płatności faktoringowe i cesyjne – jakie konsekwencje;
   • rachunki rozliczeniowe a rachunki indywidualne, wirtualne depozytowe itd.;
   • płatność do komornika;
   • nowe objaśnienia wydane przez MF – analiza przypadków.
  • Mechanizm podzielonej płatności:
   • zasady stosowania;
   • faktoring, cesje wierzytelności;
   • zaliczki i potrącenia (czy wszystkie potrącenia – studium przypadków);
   • płatności zbiorcze – udogodnienie czy problem?
   • faktury korygujące a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności;
   • sankcje 30% - po stronie dostawcy i nabywcy + odpowiedzialność z KKS;
   • w jaki sposób wyzbyć się ryzyka sankcji?
   • nowe objaśnienia wydane przez MF – analiza przypadków.
  • Zastąpienie stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., na rzecz Nomenklatury Scalonej i nowa matryca stawek VAT
   • czym jest Nomenklatura Scalona i jak będzie funkcjonowała;
   • PKWiU 2015 dla usług;
   • korzyści i wątpliwości nowej matrycy stawek;
   • zmiany stawek od kwietnia 2019 r.;
   • Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – czym jest i jak będzie działała;
   • WIS a ochrona podatnika oraz baza WIS;
  • Faktura wystawiana do paragonu – kiedy będzie możliwe otrzymanie faktury, kiedy będzie zakaz jej wystawienia – studium przypadków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i podmiotów gospodarczych.
  • Nowe sankcje podatkowe w przypadku wystawienia nieprawidłowych faktur, jak i ujęcia takich faktur w rejestrze VAT.
  • Skonsolidowana deklaracja VAT i ewidencja w postaci JPK – nowe regulacje obowiązujące od kwietnia i lipca 2020 r.
   • kto i od jakiego momentu będzie obowiązany składać deklaracje w postaci JPK;
   • w jaki sposób będą składane e-deklaracje w postaci JPK?
   • zaostrzenie regulacji dotyczących składania JPK – sankcje za błędy,
   • co z informacją VAT-27?
   • nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia ewidencji VAT – nowe symbole dla określonych transakcji jako wymóg poprawności złożonej ewidencji
  • WDT i transakcje łańcuchowe – jak stosować nowe regulacje Dyrektywy 112 i rozporządzenia UE wydanego do tego aktu. Czy i kiedy będzie nowelizacja przepisów krajowych? Jak stosować się do transakcji zrealizowanych po 1.1.2020 r.?
  • Przypomnienie przepisów dotyczących kas rejestrujących on-line, w tym m.in.:
   • przepisy przejściowe i stosowanie obecnych kas;
   • podatnicy obowiązkowo objęci kasami on-line;
   • od kiedy należy obligatoryjnie wymienić kasę rejestrującą tak, aby odpowiadała nowym wymogom;
   • nowe objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania nowych kas on-line – omówienie.
  • Pozostałe zmiany VAT, w tym utrzymanie dotychczasowych stawek VAT, bony pieniężne, ulga na złe długi
  • Najnowsze orzecznictwo TSUE, w tym m.in. dotyczące usług budowlanych, stosowania kart paliwowych, cashprocessing, odliczania podatku naliczonego przez sektor finansów publicznych – wpływ omówionych wyroków na rozliczenie VAT.
  • Panel dyskusyjny

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

 

Sprawdź inne szkolenia z VAT

no courses

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl