ObserwowaneDrukujEmail

Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych

Start: 19 grudnia, 2019
Koniec: 19 grudnia, 2019
Kod: 2505KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
450,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Wykład przeprowadzony jest m.in. w oparciu o interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów Izb Skarbowych, orzecznictwa sądowego.

Uczestnicy otrzymują bardzo obszerną i kompleksową prezentację i materiały dodatkowe, które będą pomocne w praktycznym rozliczeniu kosztów podróży służbowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozliczaniem delegacji krajowych i zagranicznych, ale też dla księgowych i głównych księgowych. Zagadnienia poruszane w trakcie wykładu są też przydatne dla kierownika jednostki.

Program

 • Delegowanie prawnika – podróż służbowa na terenie kraju i za granicę
  • Pojęcie podróży służbowej – aspekty prawne
  • Udokumentowanie delegacji w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego
  • Wzory dokumentów – omówienie
  • Delegowanie pracownika - aspekty prawne   
   • Zadania i obowiązki kierownika jednostki
   • Zadania i obowiązki pracownika
   • Czy pracownik może nie zgodzić się na wyjazd służbowy?
  • Pobyt w delegacji a czas pracy pracownika – czy pracownikowi należą się nadgodziny?  
  • Łączenie podróży służbowej z pobytem prywatnym
  • Łączenie podróży służbowej z podróżą służbową krajową
  • Czy pracownik musi otrzymać zaliczkę na wydatki w podróży służbowej
 • Rozliczenie delegacji krajowych w przykładach praktycznych – aspekt bilansowy i podatkowy
  • Należności przysługującą z tytułu podróży służbowej odbywanej na terenie kraju
  • Pobranie zaliczki
  • Ubezpieczenie pracownika i bagażu – skutki podatkowe
  • Diety a częściowe wyżywienie w kraju
   • Skutki w podatku dochodowym pdop i pdof
   • Przykłady praktyczne
   • Ewidencja w księgach rachunkowych
  • Faktury za wyżywienie w trakcie podróży służbowych odbywanych na terenie kraju
   • Skutki w podatku dochodowym pdop i pdof
   • Przykłady praktyczne
   • Ewidencja w księgach rachunkowych
  • Nocleg w hotelu przekraczający limit – skutki podatkowe
  • Choroba pracownika w trakcie podróży służbowej  – przykłady rozliczenia podróży
  • Wynajem samochodu w trakcie podróży służbowej – skutki w podatku dochodowym
   • Jak obliczyć koszt uzyskania przychodów z tytułu najmu samochodu?
   • Wydatki eksploatacyjne na samochód
  • Wyjazd w podróż służbową samochodem prywatnym pracownika
   • Skutki prawne (miejscowość wyjazdu, wniosek pracownika, ewidencja przebiegu)
   • Rozliczenie kosztów – aspekt podatkowy
  • Wyjazd samochodem służbowym
  • Przejazd taksówką na lotnisko (dojazd na lotnisko) – aspekt podatkowy
  • Zwrot innych kosztów delegacji
   • Usługi gastronomiczne, posiłki regeneracyjne,
   • Koszty dojazdów, przejazdów
   • Ryczały
   • Inne
 • Rozliczenie delegacji krajowej i zagranicznej – udokumentowanie
  • Rozliczenie delegacji krajowej i zagranicznej – dowody
  • Termin rozliczenie i wypłaty należności pracownikowi – warunkowania prawne
  • Rozliczenie podróży służbowej w następnym okresie sprawozdawczym – skutki
  • Kary za nieterminowe rozliczenie kosztów podróży służbowych
 • Podróże służbowe odbywane za granicą – aspekt podatkowy i ewidencja na kontach
  • Zaliczka na podróż służbową
   • Różne formy pobrania zaliczki i sposób jej przeliczenia (kantor, bank, kasa walutowa)
   • Pracownik nie otrzymał zaliczki
   • Pracownik otrzymał zaliczkę jako równowartość w PLN
   • Pracownik wykorzysta własne środki za granicą (własna karta bankowa, zakup w kantorze, pobranie z własnego konta)
   • Pracownik posiada kartę służbową
   • Pracownik posiada upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy              
  • Należności z tytułu podróży służbowych
   • Wysokość przysługujących diet,
   • Wyżywienie zapewnione przez pracodawcę lub kontrahenta a diety - przykłady
   • Rachunki z restauracji za posiedzenia z kontrahentem a diety
  • Zwrot innych kosztów delegacji
   • Koszty dojazdów i przejazdów
   • Koszty noclegów
   • Inne wydatki (naprawa samochodu służbowego za granicą, paliwo i itp.)
  • Wynajem samochodu za granicą
  • Wyjazd własnym samochodem  pracownika
 • Przeliczenie kosztów delegacji, różnice kursowe – aspekt podatkowy i ujęcie na kontach
  • Udokumentowanie rozliczenia
   • Jakie dokumenty pracownik dołącza?
   • Pracownik nie dysponuje dowodem, a wydatek został poniesiony
  • Kursy do przeliczenia wydatków poniesionych w podróży służbowej
   • Pracownik wydatkował w podróży własne pieniądze
   • Pracownik pobrał zaliczkę jako równowartość w PLN
   • Pracownik zakupił walutę w kantorze podczas delegacji
   • Pracownik otrzymał zaliczkę w jednej walucie a rozliczał się w innej
   • Pracownik przed wyjazdem zakupił walutę w kantorze
  • Zwrot należność pracownikowi – wydatki większe od zaliczki
  • Pracownik wpłaca do kasy – (zaliczka większa od wydatków)
 • Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl