ObserwowaneDrukujEmail

Inwentaryzacja - czynności związane z inwentaryzacją w jednostce w aspekcie praktycznym – ujęcie bilansowe i podatkowe

Start: 12 grudnia, 2019
Koniec: 12 grudnia, 2019
Kod: 2497KR
Lokalizacja: Kraków
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
450,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Szkolenie przeznaczone dla kierownika jednostki, księgowych, członków komisji inwentaryzacyjnej, przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, innych pracowników firmy

Program

 • Podstawa prawna i przygotowanie do inwentaryzacji
  • Przepisy prawne
  • Pojęcie inwentaryzacji
  • Zakres inwentaryzacji
  • Cele inwentaryzacji
  • Przygotowanie do inwentaryzacji
   • Zadania kierownika jednostki, księgowego,
   • Zadania osoby odpowiedzialnej za środki trwałe
   • Zadania magazyniera
   • Zadania informatyka i innych pracowników
  • Terminy inwentaryzacji
  • Rola instrukcji inwentaryzacyjnej, zapisy w Zasadach (polityce) Rachunkowości
 • Rodzaje inwentaryzacji i odpowiedzialność za przeprowadzenie
  • Inwentaryzacja w drodze spisu z natury – zakres, metody, odpowiedzialność
   • Metody inwentaryzacji w drodze spisu z natury - przykłady
   • Arkusz spisu z natury
   • Odpowiedzialność za przeprowadzenie
  • Zasady spisu z natury
  • Spis składników obcych znajdujących się w jednostce
  • Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia salda
   • Wzór potwierdzenia salda
   • Odpowiedzialność za przeprowadzenie
  • Inwentaryzacja w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników
   • Sposób przeprowadzenia
   • Wzory udokumentowania tego sposobu inwentaryzacji
   • Odpowiedzialność
 • Proces inwentaryzacji w drodze spisu z natury
  • Zadania przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej i członków zespołu spisowego
  • Zadania kontrolera w trakcie spisu z natury
  • Wzory dokumentów niezbędnych do udokumentowania inwentaryzacji
  • Spis środków trwałych
  • Spis składników trudno mierzalnych
  • Spis środków pieniężnych w kasie
  • Spis pozostałych składników aktywów
  • Narzędzia wspomagające przeprowadzenie spisu z natury
  • Zakończenie prac Komisji Inwentaryzacyjnej
 • Proces inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda
  • Milczące potwierdzenie salda – co oznacza, jakie wywołuje skutki?
  • Salda zerowe
  • Spisanie drobnych sald – zasady, skutki podatkowe
  • Dokumentacja przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda
  • Zakończenie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda
 • Proces inwentaryzacji drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników
  • Prawidłowy przebieg tego sposobu inwentaryzacji
  • Udokumentowanie inwentaryzacji
  • Zakończenie inwentaryzacji w drodze porównania
 • Kwalifikacja niedoborów i nadwyżek – udokumentowanie, zadania kierownika jednostki
  • Rodzaje niedoborów – zasady kwalifikacji
  • Wyjaśnienie nadwyżek
  • Skutki podatkowe niedoborów, niewyjaśnionych nadwyżek (pdop, pdof, VAT) w oparciu o przepisy i interpretacje
  • Kwalifikacja nadwyżek w aspekcie podatkowym
  • Ewidencja księgowa niedoborów i nadwyżek składników aktywów

Lokalizacja

Kraków

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl