ObserwowaneDrukujEmail

Sporządzanie pism procesowych w postępowaniach podatkowych – praktyczne aspekty na przykładach oraz wzorach

Start: 12 grudnia, 2019
Koniec: 12 grudnia, 2019
Kod: 2463ŁO
Lokalizacja: Łódź
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
450,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Ekspert Ekspert

Cel

Szkolenie ma na celu przybliżenie wybranych czynności i wniosków związanych z postępowaniem kontrolnym oraz postępowaniem podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad poprawnego formułowania pism, argumentowania oraz zasad postępowań związanych z ich wniesieniem.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną przykładowe wzory pism związane z wszystkimi poruszanymi tematami. Ponadto przedstawione zostaną praktyczne sytuacje i trudności jakie występują w związku z danymi czynnościami oraz omówione zostaną sugerowane przez wykładowcę sposoby rozwiązywania tych trudności.

Program

 • Zasady sporządzania pism procesowych.
  • Wymogi formalne pisma.
  • Często spotykane błędy w formułowaniu pism.
  • Podstawa prawna pism.
 • Wybrane istotne czynności dokonywane przez podatników (płatników) przed organami, wzory pism, omówienie istotnych kwestii proceduralnych.
  • Wniosek o wydanie interpretacji podatkowe
   • Wzór wniosku,
   • Istotne kwestie na praktycznych przykładach w zakresie składania wniosków o interpretację podatkową.
   • Postępowanie z wniosku o interpretację od strony praktycznej.
   • Zaskarżanie interpretacji.
  • Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
   • Przykładowy wniosek o stwierdzenie nadpłaty - wzór.
   • Zasady składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty – na co zwrócić uwagę, co dołączyć, jak uzasadnić.
   • Postępowanie z wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
   • Czy niezasadny wniosek o stwierdzenie nadpłaty może być przyczyną wszczęcia postępowania karnego – skarbowego?
  • Wnioski o ulgi w zapłacie podatku (oraz odsetek od zaległości podatkowych)
   • Przykładowy wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty - wzór.
   • Zasady składania wniosków w sprawie ulg w zapłacie podatków (wniosek o raty, wniosek o umorzenie zaległości itd.), jak formułować, jak uzasadniać na co zwrócić uwagę
   • Stosowanie przepisów o pomocy publicznej w sprawie ulg dla przedsiębiorców.
   • Postępowanie w sprawie ulg w zapłacie podatków.
  • Składanie wniosków dowodowych w trakcie kontroli podatkowej oraz w trakcie postępowania podatkowego
   • Przykładowy wniosek dowodowy – wzór,
   • Zasady formułowania i składania wniosków dowodowych,
   • Uzasadnienie wniosku dowodowego, polemika z organem co do zasadności wniosku.
   • Czy można skutecznie powtórzyć wniosek o przeprowadzenie danego dowodu po odmowie jego przeprowadzenia przez organ?
  • Wniosek o udostępnienie akt sprawy
   • Przykładowe żądanie o wydanie kopii akt sprawy – wzór
   • Wgląd do akt sprawy – możliwość przeglądania, sporządzania kopii oraz odpisów z akt.
   • Utajnianie części materiału dowodowego przez organ - zasady.
   • Dokumentowanie czynności - metryki, protokoły i adnotacji
   • Protokoły – zasady sporządzania – częste kontrowersje.
  • Wniosek o wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu.
   • Przykładowy wniosek o wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu - wzór,
   • Zasady wnioskowania o wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu, podstawa prawna, sposób wnoszenia,
   • Uzasadnianie zasadności wniosku, ewentualna polemika z organem.
  • Zażalenie na postanowienie organu podatkowego.
   • Przykładowe zażalenie – wzór
   • Zasady wydawania postanowień przez organy,
   • Które postanowienia podlegają zażaleniu?
   • Zasady składania zażaleń na postanowienia organów podatkowych,
   • Sposób formułowania zarzutów oraz uzasadnianie zażalenia.
  • Odwołanie od decyzji podatkowej
   • Przykładowe odwołanie – wzór
   • Zasady sporządzania decyzji przez organy podatkowe
   • Zasady składania odwołania od decyzji.
   • Formułowanie zarzutów w odwołaniu i ich uzasadnianie
  • Żądanie uzupełnienia decyzji lub postanowienia
   • Przykładowy wniosek o uzupełnienie decyzji – wzór
   • Zasady wnoszenia żądania o uzupełnienie decyzji oraz wniosku o uzupełnienie postanowienia
   • Podstawa formułowania żądania o uzupełnienie decyzji lub postanowienia
   • Postępowanie w związku ze złożonym żądaniem uzupełnienia decyzji lub postanowienia
  • Wniosek o przywrócenie terminu
   • Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji – wzór
   • Zasady składania wniosków o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej.
   • Podstawa złożenia wniosku o przywrócenie terminu, argumentacja.
   • Postępowanie z wniosku o przywrócenie terminu
  • Wnioski o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną
   • Wniosek o wznowienie postępowania – wzór
   • Zasady wnoszenia o wznowienie postępowania
   • Podstawy oraz zasady formułowania wniosku o wznowienie postępowania.
   • Postępowanie po złożeniu wniosku o wznowienie postępowania
  • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej.
   • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej – wzór
   • Zasady wnoszenia o stwierdzenie nieważności decyzji
   • Podstawy oraz zasady formułowania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.
   • Postępowanie po złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.
  • Żądanie zwrotu kosztów postępowania podatkowego
   • Żądanie zwrotu kosztów postępowania - wzór
   • Zasady wnoszenia żądania zwrotu kosztów postępowania
   • Kiedy i jakie koszty zwraca organ podatkowy
   • Postępowanie w sprawie złożonego żądania o zwrot kosztów postępowania.

Lokalizacja

Łódź

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl