ObserwowaneDrukujEmail

Kontrola podatkowa oraz celno-skarbowa

Start: 12 grudnia, 2019
Koniec: 12 grudnia, 2019
Kod: 2449WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Przedstawienie problematyki różnych form kontroli wykonywania obowiązków podatkowych w ujęciu praktycznym. Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami dotyczącymi tej tematyki a przede wszystkim z praktyczną stroną obrony swych racji przez podatnika podczas kontroli. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną liczne przykłady praktyczne oraz wskazówki co do zachowania podczas kontroli.   

Program

 • Wstęp – różne formy kontroli wykonywania obowiązków podatkowych, podstawowe informacje:
  • czynności sprawdzające, w tym kontrola krzyżowa w ramach czynności sprawdzających,
  • kontrola podatkowa,
  • kontrola celno-skarbowa,
  • postępowanie podatkowe.
 • Czynności sprawdzające:
  • cel i zakres czynności sprawdzających,
  • uprawnienia organów podatkowych,
  • tryb wzywania do udzielenia wyjaśnień i ich zakres.
  • kontrola krzyżowa
 • Kontrola podatkowe:
  • procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli (zakres upoważnienia)
  • sposoby wszczęcia kontroli podatkowej
  • podejmowane czynności kontrolne
  • prawa i obowiązki kontrolowanego
  • prawa i obowiązki organu kontrolującego
  • dokumentowanie czynności kontrolnych
  • wnoszenie zastrzeżeń do protokołów
 • Kontrola organów celno-skarbowych:
  • przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli celno-skarbowej
  • procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej
  • sposoby wszczęcia kontroli
  • prawa i obowiązki kontrolowanego
  • prawa i obowiązki organu kontrolującego
  • podejmowane czynności kontrolne
  • dokumentowanie czynności kontrolnych
 • Różnice pomiędzy kontrolą podatkową a kontrolą celno-skarbową - zestawienie.
 • Taktyka działania kontrolowanego – wybrane zagadnienia.
  • uczestnictwo w czynnościach kontrolnych
  • wgląd do akt kontroli – sporządzanie z nich odpisów i kopii
  • zgłaszanie wniosków dowodowych
  • zachowanie podczas przesłuchania
  • pisma procesowe kontrolowanego
 • Korekta rozliczeń podatkowych
  • kontrola podatkowa a korekta rozliczeń- kiedy można dokonać korekty?
  • kontrola celno-skarbowa a korekta rozliczeń – kiedy można dokonać korekty?
  • korekta w wyniku kontroli – czy dopuszczalna jest korekta w węższym zakresie niż wskazany w protokole (korekta częściowa), czy korekta może być kilkakrotnie zmieniana
  • korekta a dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT (sankcja)
  • korekta a wysokość odsetek za zwłokę.
  • korekta a odpowiedzialność karno-skarbowa
 • Spór co do zasadności ustaleń kontroli - postępowanie podatkowe.
  • podstawowe informacje na temat postępowania podatkowego
  • rozstrzygnięcia kończące postępowanie podatkowe.
 • Podsumowanie

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl