ObserwowaneDrukujEmail

Podatek VAT 2019/2020 – aktualne problemy, planowane zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych; Kas fiskalnych online; białej listy podatników; JPK_VDEK; nowej matrycy stawek VAT

Start: 16 grudnia, 2019
Koniec: 16 grudnia, 2019
Kod: 2187KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
450,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 i 2020 r.
  • Kasy fiskalne online – od 1.05.2019 r.
   • wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas
   • obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online – dla kogo i w jakich terminach?
  • Biała lista podatników – od 1.09.2019 r.
   • uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych – możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
   • obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu – zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
   • odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US
  • Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – od 1.11.2019 r.
   • zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – które transakcje będą objęte obowiązkiem?
   • towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności
   • nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji – dopisek „mechanizm podzielonej płatności”
   • sankcje za brak dopisku na fakturze oraz za brak zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
   • możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np. podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS
   • wprowadzenie możliwości opłacania przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności faktur zaliczkowych oraz przelewów zbiorczych
  • Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych – od 1.01.2020 r.
   • zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
   • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE
   • utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej
   • wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE – jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?
   • nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE – która dostawa jest ruchoma?
  • Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT – od 1.04.2020 r./1.07.2020 r.
   • wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
   • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
   • pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK
   • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania
   • uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur oraz obowiązki z tym związane
   • opóźnienie wejścia w życie obowiązku składania JPK_VDEK dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców
  • Nowa matryca stawek VAT – od 1.04.2020 r.
   • zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług – klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
   • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług
   • wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – od 1.11.2019 r.
  • Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.
   • zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów – obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie
   • nowa definicja pierwszego zasiedlenia
   • wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego płatnika/podatnika do rozliczeń z urzędami skarbowymi
  • Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT
   • wyroki TS UE w sprawie transakcji łańcuchowych – przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz warunki transportu jako istotne wskazówki przy ustalaniu sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu; jak ograniczać ryzyko związane z udziałem w transakcjach łańcuchowych?
   • wyrok TS UE w sprawie leasingu zwrotnego – czy sprzedaż składnika majątku i jego zwrotny leasing powinny być zwolnione z opodatkowania?
   • wyrok TS UE w sprawie momentu uznania usługi budowlanej za wykonaną – kiedy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie, czy inne dokumenty też należy brać pod uwagę?
   • wyrok TS UE w odliczenia VAT przy rozliczeniu kart paliwowych przez pośredników
   • opodatkowanie transakcji złożonych – sprzedaż pakietowa, towar z montażem itp.
  • Należyta staranność jako warunek odliczenia podatku naliczonego
   • pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, NSA oraz praktyce aparatu skarbowego
   • zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Finansów – przesłanki, które powinny zwiększyć czujność, zasady weryfikacji nowych oraz dotychczasowych kontrahentów
   • praktyczne przykłady zasad zachowania należytej staranności
   • tzw. czarna lista podatników – listy podatników wykreślonych z rejestru, niezarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl