ObserwowaneDrukujEmail

Podatek u źródła – zmiany 2019/2020, orzecznictwo, praktyka

Start: 16 grudnia, 2019
Koniec: 16 grudnia, 2019
Kod: 2030PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
510,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Zmiany w CIT/PIT w zakresie poboru podatku u źródła w 2019 r.
  • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności – na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów
  • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
  • nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
  • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł – bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
  • czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 31.12.2019 r.
  • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
  • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia
 •  Podstawowe pojęcia związane z opodatkowaniem w transakcjach międzynarodowych
  • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
  • Dochody osiągnięte na terytorium RP – zakres obowiązku poboru podatku w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów
  • Zasady opodatkowania zagranicznych podatników w Polsce wynikające z ustawy o CIT/PIT
  • Pojęcie zakładu w CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, czym się różni zakład w CIT (permanent establishment) od stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT (fixed establishment) i dlaczego organy podatkowe na całym świecie coraz bardziej interesują się tymi pojęciami
 •  Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Konwencja Modelowa OECD jako fundament umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Budowa umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – standardowe zapisy, kategorie dochodów, sposób interpretacji
  • Przepisy ustawy o CIT/PIT a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – jaka jest między nimi relacja?
 • Opodatkowanie dywidend
  • Dywidenda w ustawie o CIT
  • Zakres pojęcia dywidendy w Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
   Zakres i warunki stosowania zwolnienia dla dywidend wypłacanych między spółkami z siedzibą na terytorium UE/EOG
 • Opodatkowanie odsetek
  • Podstawowe zasady opodatkowania odsetek w ustawie o CIT
  • Zwolnienie dla odsetek wypłacanych między spółkami z siedzibą na terytorium UE/EOG – warunki stosowania
  • Opodatkowanie odsetek w świetle wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Klauzula rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner) w ustawie o CIT – w jaki sposób ogranicza ona stosowanie zwolnienia dla odsetek, wymagane oświadczenia, zmiany w klauzuli od 1.01.2019 r.
 • Opodatkowanie należności licencyjnych oraz usług niematerialnych
  • Zakres opodatkowania w ustawie o CIT
  • Zakres pojęcia należności licencyjnych w świetle Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowani
  • Prawa autorskie oraz znaki towarowe
  • Licencje na oprogramowanie komputerowe (do własnego użytku, do odsprzedaży, tworzone na indywidualne zamówienie)
  • Know-how
  • Licencje na korzystanie ze zdjęć lub innych materiałów pobieranych z Internetu
  • Usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, zarządzania, badania rynku oraz inne usługi niematerialne
  • Użytkowanie urządzenia przemysłowego i handlowego – opodatkowanie wynajmu maszyn, serwerów, sprzętu elektronicznego i biurowego
  • Wynajem samochodów i innych środków transportu za granicą – pobór podatku u źródła
 • Opodatkowanie dochodów z nieruchomości
  • Dochody z nieruchomości na gruncie ustawy o CIT/PIT a zapisy Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Opodatkowanie dochodów z nieruchomości osiągniętych przez nierezydenta w Polsce
  • Klauzula nieruchomościowa w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Opodatkowanie wynagrodzeń
  • Wynagrodzenia członków zarządu, członków rad nadzorczych, dyrektorów, menedżerów
  • Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych za granicę oraz obcokrajowców przyjeżdżających do Polski
  • Zmiana rezydencji podatkowej osoby fizycznej (tzw. test rezydencji)
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania i zwolnienia od opodatkowania podatkiem u źródła
  • Metoda odliczenia proporcjonalnego
  • Metoda wyłączenia z progresją
  • Wyliczenie stopy procentowej podatku dochodowego
 • Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne związane z poborem podatku u źródła (certyfikaty rezydencji, zeznania, deklaracje, informacje)
  • Certyfikat rezydencji – kiedy muszę go mieć, jak długo jest ważny?
  • Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu od 1.01.2019 r. – których należności dotyczy?, limit 10.000 zł
  • Oświadczenia odbiorców należności, dotyczące braku zwolnienia z opodatkowania/posiadania kwalifikowanego udziału – kiedy są wymagane?
  • Obowiązek złożenia IFT-R/IFT-2R, CIT-10Z
  • ORD-U oraz ORD-W1 – kiedy powstaje obowiązek złożenia?
 • Omówienie potencjalnych skutków związanych z ratyfikacją przez Polskę Konwencji Wielostronnej OECD
  • Aktualny wpływ Konwencji na umowy zawarte przez Polskę (zakres zmian)
  • Eliminacja podwójnej rezydencji spółek
  • Nowe metody unikania podwójnego opodatkowania - klauzula switch over
  • Potencjalne zmiany dla Polaków pracujących poza granicami kraju, ale pozostających rezydentami Polski
  • Sposoby eliminacji nadużyć w korzystaniu z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Przepisy regulujące powstanie zakładu podatkowego – czy ryzyko powstania zakładu w innym kraju będzie teraz większe?

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl