ObserwowaneDrukujEmail

RODO 2019 – ochrona danych osobowych na tle ogólnego rozporządzenia RODO oraz najważniejszych zmian w przepisach sektorowych wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO

Start: 16 grudnia, 2019
Koniec: 16 grudnia, 2019
Kod: 2202WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

Dane osobowe – podstawowe pojęcia

 • Nowe rozumienie pojęcia „dane osobowe”.
 • Szczególne kategorie danych osobowych.
 • Czym jest przetwarzanie danych osobowych.
 • Administrator oraz podmiot przetwarzający.

Obowiązki pracodawcy jako Administratora danych osobowych. 

 •  Zasady przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO.
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO.
 • Dopuszczalność zbierania tzw. danych wrażliwych.
 • Dodatkowe obowiązki informacyjne administratora danych przy zbieraniu danych osobowych (art. 13 i 14 RODO).
 • Informowanie organu nadzorczego o naruszeniach ochrony danych osobowych.

Podmiot przetwarzający – umowa powierzenia danych osobowych

 • Obowiązki podmiotu przetwarzającego
 • Omówienie wymagań RODO dotyczących zawierania oraz treści Umowy.
 • Omówienie wzoru Umowy.

Wpływ RODO na przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców

 • Dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników – nowy zakres i zasady przetwarzania.
 • Kiedy wymagana jest zgoda pracownika i na przetwarzanie jakich danych.
 • Monitoring w miejscu pracy – jak powinien funkcjonować zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy.
 • Wytyczne UODO dotyczące spraw kadrowych (m.in. ograniczenia dotyczące symboli w listach obecności, sposobu spełniania obowiązku informacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym, braku konieczności umieszczania zgody na przetwarzanie danych w CV, zakazu zbierania danych o sytuacji materialnej pod kątem ZFŚS oraz o karalności kandydata, pasek wynagrodzeń);

Zmiany w przepisach sektorowych wprowadzone tzw. ustawą wdrażającą RODO obowiązującą od 4 maja 2019 r.

 • Zmiany w prawie pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Zmiany dotyczące przedsiębiorców.
 • Zmiany w Kodeksie Karnym - tzw. „oszustwa na RODO”.
 • Nowe uprawnienia pacjentów w zakresie dostępności do dokumentacji medycznej.

Ustawa o ochronie danych osobowych - wybrane zagadnienia

 • Nowy organ nadzorczy – uprawnienia kontrolne.
 • Inspektor Ochrony Danych – kiedy trzeba, a kiedy warto powołać.
 • Akredytacja i certyfikacja.

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl