ObserwowaneDrukujEmail

Prawo pracy dla menadżerów 2021

Start: 24 września, 2021
Koniec: 24 września, 2021
Kod: 4044ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
500,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Opis oraz cel szkolenia

Obowiązki związane z zarządzaniem pracownikami w produkcji ciążą zasadniczo na dwóch grupach pracowników – kadrze menedżerskiej i specjalistach do spraw personalnych (kadrowych). Pierwsza z grup odpowiedzialna jest za szeroko pojęte zarządzanie taktyczne (bieżące zarządzanie, tworzenie harmonogramów, wprowadzanie zmian w grafikach, podejmowanie decyzji o sposobie i osobach mających zrekompensować absencje na stanowiskach pracy, dyscyplinowanie pracowników). Druga z kolei zajmuje się rozliczaniem i efektami pracy pierwszej grupy.

Niezwykle ważne jest więc, aby osoby zarządzające pracownikami dysponowały praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy. Cele szkolenia

• Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zarządzania pracownikami produkcyjnymi i okołoprodukcyjnymi z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy.

• Zapoznanie się z najciekawszymi przypadkami (case study) z bieżącej praktyki doradczej wykładowcy.

Program szkolenia

1. CZAS PRACY – zarządzanie pracownikami zmianowymi

 1. W jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej.
 2. Zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy):
 3. Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 4. W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
 5. Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 6. Godziny nadliczbowe:
 7. W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 8. W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
 9. Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
 10. Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
 11. Omówienie zasad kontroli czasu pracy (ankiety kontrolne PIP),

2. URLOPY 

 1. Udzielanie urlopów w świetle zaplanowanych przerw urlopowych w zarządzeniu o rozkładzie czasu pracy w roku i przerwach urlopowych.
 2. Udzielanie urlopów w związku z podpisanym ze związkami zawodowymi porozumieniem o nie sporządzaniu planów urlopów – udzielanie w uzgodnieniu z pracownikiem
 3. Udzielanie urlopów na żądanie
 4. Możliwość odwołania pracownika z urlopu
 5. Inne absencje pracownicze
 6. Urlopy okolicznościowe
 7. Krwiodawcy
 8. Wyjścia prywatne
 9. Szkolenia (BHP i zwykłe)
 10. Badania lekarskie

3. KARY DYSCYPLINARNE

 1. Odpowiedzialność porządkowa pracowników – obowiązujące zasady:
 2. Terminy związane z nakładaniem kar
 3. Rodzaje kar
 4. Rozmowa z ukaranym
 5. Informacja o możliwości odwołania się pracownika, tryb itp.
 6. Za co można pracownika karać
 7. Zasady odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej za naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy:
 8. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa pracy?

4. ROZWIĄZYWANIE UMÓW

 1. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron 
 2. Niezbędne elementy prawidłowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
 3. Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy
 4. Zasady prawidłowych doręczeń pism wypowiadających umowę o pracę
 5. Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy
 6. Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)?
 7. Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym
 8. Termin na dyscyplinarkę – ile pracodawca ma czasu na decyzję?
 9. Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym
 10. Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika

5. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI

 1. Odpowiedzialność menedżera za mobbing i dyskryminację
 2. Zasady rozpoznawania mobbingu
 3. Przeciwdziałanie mobbingowi
 4. Sankcje za niewłaściwe zachowanie w stosunku do pracowników
 5. Różnica pomiędzy mobbingiem, a molestowaniem (nie seksualnym) 

 

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 08.00 - 16.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Prawo pracy dla menadżerów 2021

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*