ObserwowaneDrukujEmail

Wykorzystanie Excela w działach księgowości i kadrowo-płacowych

Start: 30 stycznia, 2020
Koniec: 31 stycznia, 2020
Kod: 2623KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
880,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Wymagania od słuchaczy: podstawy obsługi programu Excel (wprowadzanie danych do komórek, formatowanie komórek, proste tabele, użycie funkcji sumującej, odwołania do komórek)

Program

 • Zaokrąglanie liczb w Excelu – najczęstszy problem z pracą tabelową
  • Omówienie niezwykle ważnego a najczęściej popełnianego błędu związanego z zaokrąglaniem liczb w Excelu („suma z kalkulatora nie pokrywa się z sumą w arkuszu”) wraz z przedstawieniem odpowiednich rozwiązań.
   • Omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb – nieprawidłowego formatowania liczb w komórce.
   • Szczegółowe omówienie najważniejszej funkcji zaokrąglającej z przykładami – ZAOKR().
   • Zaokrąglenia „do pełnych złotych” i zaokrąglenia „do okrągłych tysięcy złotych”.
 • Tabele przestawne i wykresy przestawne jako najczęściej wykorzystywane narzędzie Excela przy pracach z danymi w działach księgowości i kadrowo-płacowych – od podstaw do wykorzystania średniozaawansowanego
  • Tworzenie raportów związanych z wykorzystaniem tabel przestawnych.
   • Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych jako błyskawicznego narzędzia do tworzenia zestawień i raportów.
   • Prezentacja i grupowanie danych w tabeli przestawnej.
   • Tworzenie raportu z podziałem na grupy danych.
   • Tworzenie raportu wyliczającego sumy, średnie, odchylenia od budżetu.
   • Tworzenie raportów okresowych.
   • Tworzenie wykresów przestawnych jako narzędzia zwiększającego czytelność tworzonych zestawień.
 • Formuły wyliczeniowe do sporządzania raportów
  • Wykorzystanie formuł wyliczeniowych przy sporządzaniu raportów i zestawień okresowych.
   • Tworzenie wyliczeń „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji JEŻELI(), WYBIERZ(), ORAZ(), LUB() przy wyliczeniach.
   • Tworzenie raportów sumujących „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji SUMA.WARUNKÓW(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI() w zestawieniach.
   • Wykorzystanie sum częściowych.
   • Wykorzystanie mechanizmu analizy symulacji „Szukaj wyników” jako błyskawicznego elementu symulacji danych  związanych z płacami.
 • Sprawdzanie poprawności danych przy tworzeniu tabel
  • Wykorzystanie elementów sprawdzania poprawności danych przy tworzeniu zestawień i tabel.
   • Walidacja danych w oparciu o listy danych.
   • Omówienie mechanizmu sprawdzania poprawności wprowadzonych danych – zawężenie zakresu wprowadzania danych, komunikaty ostrzegawcze i podpowiedzi.
   • Tworzenie list na podstawie danych grupowanych.
 • Praca z danymi w postaci dat w Excelu – najczęstsze problemy
  • Różne formaty dat w Excelu (daty w różnych formatach, dni tygodnia, i inne).
  • Konwersje dat.
  • Daty w różnych formatach.
  • Wyliczenia odcinków czasowych.
 • Konsolidacja danych
  • Tworzenie raportów okresowych (np. kwartalnych, rocznych) w oparciu o cząstkowe raporty (np. miesięczne) z pogrupowanymi danymi.
  • Konsolidacja wierszowa i kolumnowa.
  • Aktualizacja automatyczna danych.
  • Wykorzystanie menadżera scenariuszy przy tworzeniu danych.
 • Praca z tabelą danych
  • Tworzenie tabeli.
  • Zalety pracy z tabelą danych lub wieloma tabelami w jednym arkuszu.
  • Specyfika odwołań tabelowych.
  • Charakterystyczne funkcje w pracy z tabelą danych.
  • Aktualizacja automatyczna danych.
 • Zabezpieczenie danych w Excelu
  • Zabezpieczenie danych arkusza przed ingerencją  osób niepowołanych.
  • Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
  • Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach.
  • Ukrywanie kolumn i wierszy.
  • Ukrywanie arkuszy.
  • Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych.

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Dopłata za laptop z oprogramowaniem MS Excel 2010 lub nowszym 140 zł netto

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl