Katarzyna Rydz

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Kontrolingu i Rozliczeń w spółce braży telekomunikacyjnej, a ponadto zasiada w Radach Nadzorczych. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała przeprowadzając badania i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzanych zgodnie z polskimi jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości, w tym również spółek giełdowych. Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Uznany wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej.


TytułStartKoniecLokalizacjaCena*
Kurs na Dyrektora Finansowego - praktyczne warsztaty przygotowujące do zawodu (90H)22 czerwca, 202025 sierpnia, 2020Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A3500,00 PLN
*bez VAT