ObserwowaneDrukujEmail

Kurs na Dyrektora Finansowego - praktyczne warsztaty przygotowujące do zawodu - kurs weekendowy (90H)

Start: 18 kwietnia, 2020
Koniec: 21 czerwca, 2020
Kod: 3262KU
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
3500,00 PLN PLN (bez VAT)
Zapisz się
Formularz
Oświadczenie VAT
Dofinansowanie BUR

Prowadzący

Cel

Dyrektor finansowy to osoba odpowiedzialna za zarządzenie środkami finansowymi w organizacji. Odpowiada za proces tworzenia rocznego budżetu, sprawozdawczości zarządczej, prognozowania oraz wdraża i nadzoruje system zarządzania efektywnością kosztową.

Nowoczesny dyrektor finansowy musi umiejętnie poruszać się we wszystkich obszarach działania firmy. Nie tylko posiadać głębokie rozumienie mechanizmów finansowych i podstaw rachunkowości, musi znać i rozumieć istotę pozostałych funkcji przedsiębiorstwa: sprzedaży, marketingu, operacji, logistyki.

Kurs wzbogacony jest  o zagadnienia dotyczące Prawa Pracy, a także doskonalenie umiejętności – menedżerskich, osobistych i zarządczych – mających bezpośredni wpływ na efektywność funkcjonowania poszczególnych członków zespołu.

Proponowany przez nas cykl szkoleniowy ma za zadanie przygotować osoby  planujące rozwój zawodowy oraz  skutecznie zarządzać finansami i planować działania podnoszące efektywność firmy.

Adresaci kursu:

Kurs skierowany jest do głównych księgowych planujących dalszy rozwój zawodowy, menedżerów i kontrolerów ds. finansowych, osób odpowiedzialnych za strategię biznesową, menedżerów ds. operacyjnych i wszystkich pragnących skutecznie zarządzać finansami i planować działania podnoszące efektywność firmy.

Program

Moduł I

Dzień I i II

RACHUNKOWOŚĆ - Katarzyna Rydz

Moduł II

Dzień I i II

PODATKI

Podatek dochodowy od osób prawnych – podstawowe instytucje i regulacje

Raportowanie schematów podatkowych – MDR (Mandatory Disclosure Rules)

Podatek od towarów i usług (PL) – podstawowe instytucje i regulacje

Moduł III

Dzień I i II

BUDŻETOWANIE - Sławomir Lasota

Budżetowanie Przychodów i kosztów (Controlling Operacyjny) Jak nauczyć menedżerów pracy z budżetami i controllerami?

Program szkolenia pozwoli na poznanie praktycznego zastosowania budżetu, jako narzędzia zarządzania firmą m.in.:

Tematyka szkolenia Wprowadzenie do budżetowania:

Projektowanie systemu:

Zastosowanie w praktyce:

Analizy odchyleń  od realizacji budżetu:

Moduł IV

Dzień I i II

EXCEL- Janusz Gach

 Excel w finansach dla zaawansowanych

Moduł V

Dzien I i II

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE - Sławomir Lasota

Prognozowanie i analizy płynności finansowej

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

Dodatkowe informacje:
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje na Dyrektora Finansowego z Akademią Podatków, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Dyrektor Finansowy (kod zawodu 112006).

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 15/K/19 i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Terminy zjazdów

Moduł I - 18 -19 kwietnia 2020r.

Moduł II - 16 - 17  maja 2020r.

Moduł III - 23 - 24 maja 2020r.

Moduł IV - 06- 07 czerwca 2020r.

Moduł V - 20 -21 czerwca 2020r.

UWAGI:

Ilość godzin dydaktycznych 90h

Po ukończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć.

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl