ObserwowaneDrukujEmail

Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie

Start: 25 lutego, 2020
Koniec: 26 lutego, 2020
Kod: 17WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
930,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  • Metod kapitalizacji odsetek
  • Rachunku oprocentowania i dyskontowania
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Sposobów pomnażania kapitałów klientów
  • Opracowania harmonogramów spłat kredytów
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

Szkolenie kierowane jest dla pracowników przedsiębiorstw, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, w tym kadry menedżerskiej , specjalistów i inżynierów zajmujących się rachunkiem oraz kalkulacjami finansowymi.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami kalkulacji finansowych, doradzania klientom odnośnie korzystnych lokat i kredytów.

Korzyści dla uczestników:

Udział w szkoleniu umożliwi pracownikowi:

 • rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny kalkulacji finansowych
 • wzrost kompetencji w zakresie finansów
 • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych
 • wzrost umiejętności w obszarze lokat, pożyczek, kredytów, funduszy inwestycyjnych

Korzyści dla firmy:

Podmiot poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:

 • rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez wykorzystanie wiedzy i kwalifikacji przygotowanych pracowników
 • zwiększenia wartości firmy, a tym samym korzyści dla właścicieli i klientów
 • elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego

METODA

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych: wykładów, prezentacji, dyskusji grupy, analizy przypadków, ćwiczeń – warsztatów w podgrupach.

Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych, w trakcie których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50-70% planowanego czasu szkolenia.

Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

Uwaga: Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem narzędzi informatycznych arkusza kalkulacyjnego Excel. Zatem na szkolenie proszę zabezpieczyć się w kalkulatory i laptopy.

Program

I DZIEŃ
 • Podstawowe zagadnienia (wprowadzenie)
  • Procent prosty i składany
  • Dyskonto proste i składane
  • Kapitalizacja prosta i złożona
  • Kapitalizacja ciągła
  • Warsztaty praktyczne
 • Kalkulacja wartości pieniądza w czasie (przykłady)
  • Wartość przyszła pieniądza w czasie
   • Oprocentowanie proste
   • Oprocentowanie składane (złożone)
  • Wartość obecna pieniądza w czasie
   • Dyskontowanie proste
   • Dyskontowanie składane (złożone)
  • Kapitalizacja odsetek
  • Nominalna i efektywna stopa procentowa
  • Warsztaty praktyczne
Podsumowanie drugiego dnia szkolenia
II DZIEŃ
 • Strumienie płatności - cash flows (przykłady)
  • Strumienie różnych przepływów gotówkowych
  • Strumienie równych płatności
  • Rachunek rent
  • Kalkulacja funduszy
  • Warsztaty praktyczne
 • Harmonogramy spłat kredytów
  • Metody równych płatności
  • Metody różnych płatności
  • Warsztaty praktyczne

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl