ObserwowaneDrukujEmail

Rachunkowość Zarządcza w Logistyce

Start: 9 marca, 2020
Koniec: 10 marca, 2020
Kod: 692PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
930,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z zasadami zarządczego rachunku kosztów,
 • omówienie sposobu ewidencji kosztów w Logistyce,
 • Sprecyzowanie odpowiedzialności kosztowej,
 • omówienie zasad kalkulacji stawek zleceń wewnętrznych
 • rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych
 • Rozwój umiejętności współpracy ze służbami controllingowymi

Spodziewane korzyści:

Program szkolenia pozwoli na wzajemne zrozumienie potrzeb, Menedżerów Logistyki i Controllerów, m.in:

 • Zasady zarządczego podejścia do zarządzania kosztami
 • Sposoby opisywania (dekretacji) dokumentów kosztowych w procesach Logistyki
 • Negocjowania stawek wewnętrznych
 • Ustalenia wzajemnych kompetencji i oczekiwań Menedżerów Logistyki i Controllerów
 • Przygotowania Służb do systemu budżetowania i kontroli budżetu

Metody szkolenia:

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę
w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych

Program

Dzień I

 • Controllingowa koncepcja zarządzania a procesy Logistyki
 • Cele Rachunkowości Zarządczej w firmie produkcyjnej
 • Rentowność procesów, usług , zleceń
 • Procesy logistyczne: zewnętrzne i wewnętrzne
 • Podziały kosztów i sposoby ich ewidencji
 • Zasady wyboru Centrów Zysku i Centrów Kosztów
 • Koszty zmienne i stałe w zarządzaniu procesami logistyki
 • Projektowanie obiegu dokumentów kosztowych
 • Zakres odpowiedzialności Kierownictwa Logistyki
 • Zakres odpowiedzialności Controllera
 • Procesowe podejście do ewidencji kosztów (Rachunek ABC)
 • Koszty czynności w procesach
 • Kalkulacje kosztowo czynności
 • Rozliczanie kosztów czynności na wyroby
 • Ocena zleceń, procesu Logistyki metodą zarządczą
 • Świadczenia wewnętrzne
 • Ewidencja kosztów wewnętrznych
 • Kodyfikacja zleceń wewnętrznych
 • Rozliczenia pomiędzy fabrykami

Dzień II

 • Koszty Logistyki Zaopatrzenia
 • Koszty składowania i Logistyki Magazynowej
 • Koszty sprzedaży i Logistyki Dystrybucji
 • Koszty reklamacji, braków, odpadów, itp
 • Rozliczanie kosztów logistyki
 • Kalkulacje stawek wewnętrznych:
  • Stawka zamówienia zaopatrzeniowego
  • Stawka składowania m2
  • Stawka transportu wewnętrznego
  • Stawka realizacji wysyłki
 • Elementy zarządzania Kapitałem pracującym
 • Zobowiązania wobec dostawców
 • Zapasy surowca, produkcji w toku, wyrobów gotowych
 • Należności od klientów
 • Kapitał pracujący Procesu Logistyki
 • Procedury obiegu dokumentów wewnętrznych
 • Raportowanie danych
 • Możliwość dalszych prac doradczych
 • Zapowiedz propozycji szkolenia z Budżetowania i kontroli budżetu w Logistyce
 • Podsumowanie

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl