ObserwowaneDrukujEmail

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Start: 10 marca, 2020
Koniec: 11 marca, 2020
Kod: 557WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
930,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • podstaw zarządzania ryzykiem
  • analizy i oceny ryzyka
  • zarządzania ryzykiem i optymalizacji ryzyka
  • metod i technik zabezpieczających przed ryzykiem
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie
  • oceny wykonalności, racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych w oparciu o wykorzystanie opcji realnych
  • strategii

METODA

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50-70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

UWAGA: Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi informatycznych - Excelu

Program

I DZIEŃ
 • Podstawowe zagadnienia
  • Koncepcja ryzyka
  • Podmioty gospodarcze – spółki kapitałowe
  • Inwestycje rzeczowe, finansowe i inwestycje w czynnik ludzki
  • Strategie wykorzystywane w działalności gospodarczej
  • Cykl rozwojowy projektu (przedsięwzięcia) inwestycyjnego
 • Wartość pieniądza w czasie
  • Oprocentowanie proste i składane
  • Dyskontowanie proste i składane
  • Kapitalizacja odsetek
  • Nominalna i efektywna stopa procentowa
  • Strumienie gotówki
  • Warsztaty praktyczne
 • Techniki zarządzania ryzykiem
  • Planowanie ryzyka
  • Identyfikacja ryzyka
  • Klasyfikacja ryzyka
  • Pomiar ryzyka
  • Metody reagowania na ryzyko
  • Nadzorowanie i kontrola ryzyka

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

II DZIEŃ
 • Zarządzanie i zabezpieczanie przed ryzykiem
  • Strategie zarządzania i optymalizacja ryzyka
  • Tradycyjne metody zabezpieczenia przed ryzykiem
  • Innowacyjne metody zabezpieczenia przed ryzykiem
  • Ryzyko,a opłacalność inwestycji w decyzjach rozwojowych
  • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka
  • Przykłady praktyczne
 • Wykorzystanie opcji realnych do generowania dodatkowych dochodów
  • Podstawowe pojęcia
  • Wykorzystanie opcji realnych
  • Wpływ opcji realnych na zabezpieczenie przed ryzykiem
  • Przykłady praktyczne
 • Strategie hedgingowe (zabezpieczające przed ryzykiem)
  • Zabezpieczenie przed ryzykiem płynność
  • Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym
  • Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej
  • Zabezpieczenie przed ryzykiem indeksowym
  • Zabezpieczenie przed ryzykiem katastroficznym i pogodowym
  • Przykłady praktyczne

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl