ObserwowaneDrukujEmail

Excel dla zaawansowanych z elementami VISUAL BASIC

Start: 19 listopada, 2020
Koniec: 20 listopada, 2020
Kod: 3677WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
960,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Excel Visual Basic przeznaczony jest dla osób intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, dobrze znających podstawy Excela, pragnących wykorzystać moduł VB dla poprawy efektywności
swojej pracy.

Proponowany warsztat to dwa dni bardzo intensywnych zajęć, dających zaawansowaną wiedzę w dziedzinie wykorzystania modułu Microsoft Visual Basic Excel.

Organizowany od wielu lat warsztat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród uczestników i jest bardzo wysoko oceniany zarówno pod względem poziomu merytorycznego jak i  przystępnych technik nauczania. Program warsztatu jest przeze mnie stale modyfikowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb rynku.

Program

 • Program warsztatu obejmuje między innymi następującą tematykę:
  • Optymalna „personalizacja” Excela do pracy
  • Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym skoroszycie
  • Reguły i zasady postępowania w razie konfliktów między nazwami i innymi elementami dokumentów Excela
  • Tworzenie i stosowanie nazw do zakresów znajdujących się na kilku arkuszach
  • Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu,
  • Excel Visual Basic kiedyś i dziś – historia rozwoju modułu, wersje, różnice i cechy wspólne
  • Okno modułu Visual Basic, optymalna „personalizacja” do pracy
  • Narzędzia z paska Visual Basic
  • Główne elementy okna edytora VBA
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy
  • Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania
  • Lokalizacja i dostępność makra
  • Edycja zarejestrowanego makra
  • Makra z odwołaniami względnymi (wykonujące czynności od komórki aktywnej) oraz bezwzględnymi ((wykonujące czynności w tych samych komórkach)
  • Dzielenie długich makr, odpowiednie planowanie nagrywania, tak aby uzyskać poprawne zachowanie makra przy jego odtwarzaniu
  • Wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu
  • Uruchamianie makra z Excela – przyciski, paski narzędzi, klawisze skrótów
  • Praca z oknem instrukcji bezpośrednich, oknem zmiennych i innymi narzędziami
  • Zasady tworzenia procedur
  • Zmienne – definicja i cechy
  • Zasięg zmiennych
  • Sterowanie przebiegiem programu
  • Konstrukcje warunkowe
  • Pętle
  • Obsługa błędów – składniowe, kompilacji, wykonania, logiczne
  • Procedury zdarzeń – skoroszytu, arkusza, formularza
  • Wstawianie modułów i tworzenie własnych funkcji
  • Wykorzystanie funkcji wbudowanych
  • Tworzenie, zapisywanie i wykorzystywanie dodatków Excela
  • Manipulowanie obiektami MS Excel z poziomu VBA
  • Przykłady posługiwania się obiektami - obiekt RANGE
  • Wykorzystanie modułu Visual Basic do tworzenia funkcji własnych wykorzystywanych w zaawansowanych obliczeniach, tworzenie i zapisywanie dodatków Excela

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy działalności firmy oraz do budowy złożonych modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z modułu Microsoft VB Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. Dodatkowo, dedykowany warsztat pozwala na dostosowanie czasu trwania szkolenia oraz na indywidualną zmianę programu, zgodnie z potrzebami klienta.

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu (niezależnie od dotychczasowych doświadczeń z programem Microsoft Excel).

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Dopłata za laptop z oprogramowaniem MS Excel 2010 lub nowszym 140 zł netto

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Excel dla zaawansowanych z elementami VISUAL BASIC

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*