ObserwowaneDrukujEmail

KALKULACJE FINANSOWE– ZARZĄDZANIE WARTOŚCĄ PIENIĄDZA W CZASIE

Start: 16 czerwca, 2020
Koniec: 17 czerwca, 2020
Kod: 3382WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
960,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem podstawowym szkolenia z analizy finansowej przedsiębiorstwa jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat skutecznej oceny zmiennej wartości pieniądza w czasie. Celem szczególnym jest zapoznanie uczestnika z powszechnie stosowanymi w praktyce metodami analizy kalkulacji finansowych. Istotną częścią szkolenia jest wykorzystanie technik z matematyki finansowej, w szczególności oprocentowania, dyskontowania i kapitalizacji odsetek. Drugim ważnym zagadnieniem poruszanym na szkoleniu będą zagadnienia związane ze strumieniami płatności oraz harmonogramami spłat kredytów bądź rat leasingowych.

Celem szkolenia jest:

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  • Metod kapitalizacji odsetek
  • Strumieni równych czy różnych płatności
  • Harmonogramów spłat rat kredytowych oraz rat leasingowych
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Sposobów pomnażania kapitałów klientów
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie
  • Form i metod zabezpieczenia przed ryzykiem

Korzyści dla uczestników:

Udział w szkoleniu umożliwi pracownikowi:

 • rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny kalkulacji finansowych                               
 • wzrost kompetencji w zakresie finansów  
 • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych
 • wzrost umiejętności w obszarze lokat, ubezpieczeń życiowych,  emerytur, papierów wartościowych, itp.

Korzyści dla firmy:

Firma poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:

 • rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez wykorzystanie wiedzy i kwalifikacji przygotowanych pracowników 
 • zwiększenia wartości firmy, a tym samym korzyści dla właścicieli i klientów   
 • zabezpieczania się przed różnymi rodzajami ryzyka biznesowego  
 • elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, controllingiem finansowym, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych, budżetowaniem kapitałów z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu i innych. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi, budżetowania kapitałów, pomnażania i generowania dochodów w różne przedsięwzięcia finansowe przy minimalizacji ryzyka.

Metoda:

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych: wykładów, prezentacji, dyskusji grupy, analizy przypadków, ćwiczeń – warsztatów w podgrupach.

Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych, w trakcie których zostaną rozwiązane  przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50-70% planowanego czasu szkolenia.

Program

DZIEŃ I

Moduł I. Podstawowe zagadnienia (wprowadzenie)

 • Procent prosty i składany
 • Dyskonto proste i składane  
 • Kapitalizacja prosta i złożona    
 • Kapitalizacja ciągła  
 • Warsztaty praktyczne

 Moduł II. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie (przykłady)

 • Wartość przyszła pieniądza w czasie    
  • Oprocentowanie proste   
  • Oprocentowanie składane (złożone)       
 • Wartość obecna pieniądza w czasie
  • Dyskontowanie proste
  • Dyskontowanie składane (złożone)  
 • Kapitalizacja odsetek
 • Nominalna i efektywna stopa procentowa 
 • Warsztaty praktyczne

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA

DZIEŃ II

Moduł III. Strumienie płatności - cash flows (przykłady)

 • Strumienie różnych przepływów gotówkowych
 • Strumienie równych płatności
 • Harmonogramy spłat rat kredytowych oraz rat leasingowych
 • Rachunek rent
 • Kalkulacja funduszy ubezpieczeniowych i emerytalnych
 • Warsztaty praktyczne

PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA SZKOLENIA

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl