ObserwowaneDrukujEmail

Analiza sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych

Start: 6 kwietnia, 2020
Koniec: 7 kwietnia, 2020
Kod: 3353PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
960,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć:

 • Obliczać wskaźniki ekonomiczne
 • Samodzielnie czytać i rozumieć sprawozdania finansowe
 • Oceniać firmę w różnych przekrojach

Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności obliczania wskaźników ekonomicznych i analizy sprawozdań finansowych

Program

Formularze sprawozdawcze

 • Finansowa natura przedsiębiorstwa
 • Przepływy kapitału
 • Rodzaje przedsiębiorstw, działalności firm
 • Rodzaje sprawozdań finansowych

Rachunek Zysków i Strat

 • Rachunek Zysków i Strat
 • Układ kalkulacyjny a porównawczy
 • Wskaźniki Rentowności
 • Zarządczy układ Rachunku Wyników

Bilans

 • Struktura aktywów i pasywów
 • Relacje bilansowe
 • Bilans w ujęciu Zarządczym
 • Struktura kapitału pracującego

Płynność Finansowa

 • Budowa wskaźników rotacji
 • Budowa wskaźników płynności finansowej
 • Piramid Du Pointa
 • Podsumowanie

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl