ObserwowaneDrukujEmail

Nowe regulacje i nowe usługi - Dyrektywa PSD2 i nie tylko. Rewolucja na rynku usług finansowych i w zarządzaniu płynnością?

Start: 10 marca, 2020
Koniec: 10 marca, 2020
Kod: 2808WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
750,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Ustawa o usługach płatniczych, obowiązująca w Polsce od 2012 roku, wynikająca z dyrektywy PSD (Payment Services Directive) w znaczący sposób zmieniła jakość i parametry usług świadczonych przez banki. Obecnie trwają przygotowania do wprowadzenia w życie jej nowej wersji, niosącej z sobą postanowienia unijnej dyrektywy PSD2. Za kilka miesięcy na rynku usług finansowych spodziewane są rewolucyjne zmiany.

Uczestnicy szkolenia poznają obszary tych zmian, m.in. rolę podmiotów określanych jako TTP (Third Party Providers) i kwestii bezpieczeństwa. Nowe możliwości konsolidacji danych z rachunków w różnych bankach i możliwości wykonywania zleceń dają nowe perspektywy zarządzania bieżącą płynnością firm. Podczas szkolenia przedstawione zostaną także usługi finansowe i bankowe, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku (np. płatności natychmiastowe do ZUS i US) oraz te, których wdrożenia trwają (m.in. paneuropejski system płatności natychmiastowych). Całość przedstawionych zagadnień pozwoli na spojrzenie z nowej perspektywy na zarządzanie bieżącymi finansami przedsiębiorstwa.

Program

Cześć 1. Wstęp - rynek usług finansowych po wdrożeniu dyrektywy PSD a przed PSD2

 • tryb rozliczeń (płatności krajowe i SEPA)
 • numer rachunku bankowego jako jedyny identyfikator (uwaga: zmiana w ustawie o usługach płatniczych dot. zwrotu pieniędzy przelanych na błędny numer konta)
 • pełna informacja o kosztach transakcyjnych
 • zmiana okresu odwołania polecenia zapłaty

Cześć 2. Dyrektywa PSD2

 • założenia i harmonogram wdrożenia
 • podstawowe definicje i nowa terminologia
 • PSD2 w polskim porządku prawnym

Część 3. Wielobankowość (multibanking) przed Dyrektywą PSD2 – zarządzanie wieloma rachunkami w wielu bankach

 • problemy bankowości elektronicznej
 • HUB bankowy
 • system ERP jako centrum zarządzające (bezpośrednie łącza z bankami)
 • SWIFTNet for Corporates
 • rozwiązania tzw. klubów bankowych
 • usługodawcy zewnętrzni (np. FIDES)
 • kalkulacja opłacalności wybieranego rozwiązania

Część 4. Wielobankowość (multibanking) w nowej rzeczywistości prawnej – scenariusze po wprowadzeniu PSD2

 • TPP (Third Party Provider) – dostawca usług, „strona trzecia”
 • AIS (Account Information Services) - usługi dostępu do informacji na rachunku
 • PIS (Payment Initiation Services) - usługi inicjowania płatności
 • nowi partnerzy i nowe możliwości zarządzania płynnością
 1. wymogi regulacyjne
 2. procesy certyfikacyjne
 3. minimalne sumy gwarancyjne i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r
 • ustawowy obowiązek „otwarcia się” banków - znaczenie interfejsów dostępowych (API)

Część 5. Banki w nowej sytuacji – jak radzą sobie z nową konkurencją, czy odczuwają to klienci?

 • główne wymogi PSD2 względem banków (m.in. warunki brzegowe dla AIS)
 • od strategii otwarcia do utrzymania operacyjnego status quo (przykłady podejmowanych działań)
 • banki i fintechy: współpraca, akwizycja, konkurencja
 • bank jako TTP

Część 6. PSD2 - nowe szanse i modele biznesowe

 • nie tylko fintechy – nowe możliwości w wielu „dojrzałych” branżach (m.in. ubezpieczenia,  telekomy, linie lotnicze)

Część 7. Bezpieczeństwo w PSD2

 • kompromisy pomiędzy poziomem bezpieczeństwa a wygodą użytkownika
 • SCA – Silne Uwierzytelnienie Klienta; problemy z regulacyjnymi zapisami (PSD2 a opinie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego)
 • wyłączenia ze stosowania SCA
 • odpowiedzialność i ryzyko uczestników rynku usług płatniczych – problem „znaczonych” danych

Część 8. Nie tylko PSD2

 • zmiany w usługach płatniczych
 1. płatności natychmiastowe krajowe i transgraniczne
 2. projekty SWIFT: SWIFT GPI oraz zmiana formatów komunikacyjnych
 • rozporządzenie BMR i jego konsekwencje dla banków i przedsiębiorstw

Część 9. Podsumowanie i dyskusja

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl