ObserwowaneDrukujEmail

Excel w finansach dla zaawansowanych

Start: 12 marca, 2020
Koniec: 13 marca, 2020
Kod: 2561GD
Lokalizacja: Gdańsk
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
930,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Excel w finansach –  przeznaczony jest dla finansistów,  analityków, pracujących w działach controllingu, i innych osób z działów finansowych intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, znających i pracujących na co dzień z programem MS Excel

Kurs wypełnia lukę pomiędzy merytoryczną wiedzą z zakresu finansów i zarządzania firmą oraz wiedzą związaną z zaawansowanym użytkowaniem arkusza Microsoft Excel.

Proponowany warsztat to dwa dni intensywnych zajęć

Program

 • Program warsztatu obejmuje między innymi następującą tematykę:
  • Wprowadzenie, porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, typy plików, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w służbach finansowych firmy
  • Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela
  • Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach
  • Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja formatów warunkowych
  • Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji, formuły tablicowe, stałe liczbowe
  • Wykorzystanie funkcji Excela z kategorii: matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i adresu, baz danych, finansowych, logicznych, tekstowych, informacyjnych
  • Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków.
  • Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów
  • Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych z różnych źródeł, wykorzystanie Internetu – dane w formacie XML)
  • Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych, zasady tworzenia tabel przestawnych
  • Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych, formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
  • Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
  • Import danych z plików tekstowych do Excela – analiza danych tekstowych, automatyzacja odświeżania danych.
  • Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
  • Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver, prognozowanie
  • Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela, szablony z makropoleceniami
  • Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła)
  • Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji
  • Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy
  • Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych),
  • Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, podsumowania scenariuszy
  • Okno modułu Visual Basic, optymalna „personalizacja” do pracy
  • Narzędzia z paska Visual Basic
  • Główne elementy okna edytora VBA
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy
  • Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania
  • Lokalizacja i dostępność makra
  • Edycja zarejestrowanego makra
  • Makra z odwołaniami względnymi (wykonujące czynności od komórki aktywnej) oraz bezwzględnymi ((wykonujące czynności w tych samych komórkach)
  • Dzielenie długich makr, odpowiednie planowanie nagrywania, tak aby uzyskać poprawne zachowanie makra przy jego odtwarzaniu
  • Wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu
  • Uruchamianie makra z Excela – przyciski, paski narzędzi, klawisze skrótów
  • Praca z oknem instrukcji bezpośrednich, oknem zmiennych i innymi narzędziami
  • Zasady tworzenia procedur
  • Zmienne – definicja i cechy
  • Zasięg zmiennych
  • Sterowanie przebiegiem programu
  • Konstrukcje warunkowe, pętle
  • Wstawianie modułów i tworzenie własnych funkcji
  • Wykorzystanie funkcji wbudowanych
  • Tworzenie, zapisywanie i wykorzystywanie dodatków Excela

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi:

 • Analizować w Excelu informacje z własnego systemu informatycznego
 • Budować zaawansowane raporty finansowe
 • Tworzyć złożone formuły obliczeniowe
 • Zautomatyzować wiele powtarzających się czynności
 • Skutecznie wykorzystać tabele,  wykresy przestawne i inne narzędzia analizy danych
 • Scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy
 • Będzie wiedział, kiedy warto użyć dodatków Excela, w tym również Solvera

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są
w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Lokalizacja

Gdańsk

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Dopłata za laptop z oprogramowaniem MS Excel 2010 lub nowszym 140 zł netto

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl