ObserwowaneDrukujEmail

Analiza decyzji menedżerskich

Start: 24 marca, 2020
Koniec: 25 marca, 2020
Kod: 2069WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
930,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Program szkolenia zawiera m.in. analizę i ocenę między racjonalnym a emocjonalnym podejściem do ryzyka i podejmowania decyzji

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Analiz i strategii decyzyjnych
 • Oceny racjonalności i ryzyka podejmowanych decyzji
 • Maksymalizacji wartości firmy i właścicieli

Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • Podejścia do ryzyka i podejmowania decyzji
 • Różnic w podejściu do racjonalnego i emocjonalnego podejmowania do decyzji
 • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

Metoda

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50 - 60% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów pracujących w różnych działach przedsiębiorstwa.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami analiz i ocen oraz strategii związanych z podejmowaniem decyzji.

Opis metod szkoleniowych

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

 • wykładów - prezentacji multimedialnej
 • dyskusji grupy
 • case study - analizy przypadków
 • ćwiczeń - warsztatów w podgrupach

Program

DZIEŃ I

MODUŁ I: OSOBOWOŚĆ I TEMPERAMENT

 • Autoportret osobowości
 • Cechy charakteru
 • Typy temperamentów

MODUŁ II: INTELIGENCJA EMOCJONALNA

 • Poznawanie umiejętności emocjonalnych
 • Rozwijanie umiejętności emocjonalnych
 • Wykorzystanie umiejętności emocjonalnych

MODUŁ II: STRUKTURA MÓZGU I PUŁAPKI MYŚLENIA

 • Budowa mózgu
 • Rodzaje myślenia
 • Systemy myślenia

MODUŁ III: KOMPETENCJE UMYSŁOWE

 • Struktura kompetencji
 • Rodzaje i funkcje wiedzy
 • Rodzaje inteligencji

MODUŁ IV: PROBLEMY I PROCESY DECYZYJNE

 • Istota decyzji menedżerskich
 • Analiza decyzji
 • Proces podejmowania decyzji

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

DZIEŃ II

MODUŁ V: FAZY PODEJMOWANIA DECYZJI

 • Faza przygotowania
 • Faza podjęcia decyzji
 • Faza realizacji podjętych decyzji
 • Uczenie się i nieustanne korygowanie decyzji
 • Przyczyny podejmowania dobrych i złych decyzji

MODUŁ VI: MATRYCA PODEJMOWANIA DECYZJI

 • Znajomość samego siebie
 • Wiedza dotycząca zespołu
 • Wiedza o organizacji
 • Znajomość otoczenia

MODUŁ VII: OBSZARY PODEJMOWANIA DECYZJI

 • Decyzje personalne
 • Decyzje strategiczne
 • Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

PRZYKŁADY PRAKTYCZNE

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl