ObserwowaneDrukujEmail

Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Start: 24 marca, 2020
Koniec: 25 marca, 2020
Kod: 2066WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
930,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • podstaw zarządzania kosztami
  • analizy i oceny rachunku kosztów
  • grupowania i rozliczania kosztów
  • metod i technik kalkulacji kosztów
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie
  • podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji z uwzględnieniem optymalizacji kosztów i akceptowalności ryzyka
  • planowania i budżetowania oraz kontroli kosztów

METODA

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

UWAGA: Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi informatycznych - Excelu

Program

I DZIEŃ
 • Wprowadzenie
  • Podstawowe definicje
  • Rachunkowość finansowa vs rachunkowość zarządcza (menedżerska)
  • Controlling finansowy
  • Istota i zakres kosztów
 • Grupowanie i rozliczanie kosztów
  • Systematyka kosztów
  • Grupowanie kosztów
  • Ustalanie kosztów materiałowych
  • Warsztaty praktyczne
 • Rachunki kosztów
  • Zakres i funkcje rachunku kosztów
  • Rachunek kosztów pośrednich
  • Rachunek kosztów standardowych i normalnych
  • Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
  • Rachunek kosztów czynników produkcji
  • Rachunek kosztów cyklu życia produktu
  • Rachunek kosztów działań (procesów)
  • Rachunek kosztów docelowych
  • Warsztaty praktyczne
 • Kalkulacja kosztów
  • Kalkulacja podziałowa
  • Kalkulacja doliczeniowa
  • Kalkulacja fazowa (procesowa).
  • Warsztaty praktyczne

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

II DZIEŃ
 • Analiza kosztów w procedurach ustalania wyniku finansowego
  • Analiza kosztów – znacznie, zadania, rodzaje i metody
  • Zasady ustalania wyniku finansowego
  • Koszty w porównawczym rachunku wyników
  • Koszty w kalkulacyjnym rachunku wyników
  • Warsztaty praktyczne
 • Rachunki decyzyjne i inwestycyjne
  • Operacyjne rachunki decyzyjne
  • Strategiczne rachunki inwestycyjne
  • Warsztaty praktyczne
 • Planowanie i budżetowanie kosztów
  • Istota i cele budżetowania
  • Metody i zasady bud żetowania
  • Ośrodki odpowiedzialności
  • Budżet główny i budżety cząstkowe
  • Kontrola budżetowa
  • Warsztaty praktyczne

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl