ObserwowaneDrukujEmail

Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych

Start: 25 lutego, 2020
Koniec: 26 lutego, 2020
Kod: 2380Wa
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
930,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  • Metod wyceny wartości materialnych i aktywów niematerialnych
  • Wyceny aktywów niematerialnych
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Szacowania przedsiębiorstw i instytucji finansowych
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

Metoda

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50-70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

UWAGA: Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi informatycznych - Excela

Program

I DZIEŃ
 • Podstawowe koncepcje wartości
  • Podstawowe pojęcia
  • Rodzaje wartości
 • Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw
  • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  • Zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych w ocenie efektywności inwestycji
   • Zaktualizowana wartość netto
   • Wewnętrzna stopa zwrotu
   • Wskaźnik efektywności
   • Wartość przyszła netto
  • Metoda wyceny oparta na zdyskontowanym dochodzie
  • Przykłady praktyczne
 • Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw
  • Metoda wartości aktywów netto
   • Wartość księgowa
   • Wartość skorygowana aktywów netto
   • Wycena grup kapitałowych
  • Metoda wartości likwidacyjnej
  • Metoda wartości odtworzeniowej
  • Przykłady praktyczne

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

II DZIEŃ
 • Mieszane i porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw
  • Zastosowanie metod mieszanych w wycenie firm
  • Istota i rodzaje metod porównawczych
  • Przykłady praktyczne
 • Wycena wartości niematerialnych
  • Szacowanie znaku firmy (brand name)
  • Szacowanie marki firmy (goodwill)
  • Szacowanie relacji z klientem
  • Szacowanie aktywów technologicznych
  • Szacowanie kapitału intelektualnego
  • Przykłady praktyczne

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl