ObserwowaneDrukujEmail

Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Start: 24 marca, 2020
Koniec: 25 marca, 2020
Kod: 35WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
930,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  • Rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Finansowej oceny wykonalności projektów inwestycyjnych
  • Finansowej oceny ryzyka projektów inwestycyjnych
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Oceny wykonalności, racjonalności i ryzyka rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

METODA

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50-70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany

Program

I DZIEŃ

Moduł 1. Inwestycje podmiotów gospodarczych

 • Podstawowe pojęcia
 • Inwestycje rzeczowe, finansowe i inwestycje w czynnik ludzki
 • Cykl projektu inwestycyjnego

Moduł 2. Wartość pieniądza w czasie

 • Oprocentowanie proste i składane
 • Dyskontowanie proste i składane
 • Kapitalizacja odsetek
 • Nominalna i efektywna stopa procentowa
 • Strumienie gotówki
 • Przykłady praktyczne

Moduł 3. Finansowanie projektów inwestycyjnych

 • Kapitał własny, a kapitały obce
 • Leasing jako źródło finansowania inwestycji
 • Inne formy finansowania projektów inwestycyjnych
 • Przykłady praktyczne

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

II DZIEŃ

Moduł 4. Statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych (Przykłady praktyczne)

 • Okres zwrotu nakładów
 • Księgowa stopa zwrotu
 • Analiza progu rentowności
 • Analiza wrażliwości
 • Przykłady praktyczne
 • Dynamiczne metody oceny przedsięwzięć rozwojowych (Przykłady praktyczne)
  • Wartość zaktualizowana netto
  • Wewnętrzna stopa zwrotu
  • Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
  • Wskaźnik rentowności
  • Przykłady praktyczne

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl