ObserwowaneDrukujEmail

Samochód w działalności gospodarczej 2020 - rozliczenie w podatku dochodowym (CIT/PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) - regulamin dot. wykorzystywania

Start: 18 lutego, 2020
Koniec: 18 lutego, 2020
Kod: 2867PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
510,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Uregulowania w przepisach o podatku dochodowym
  • Wydatki na samochód jako koszt podatkowy
   • samochód jako przedmiot regulacji ustaw o podatku dochodowym
   • definicja samochodu osobowego
   • ogólna zasada zaliczania wydatków do kosztów podatkowych
   • wyłączenia ustawowe dotyczące samochodów z art. 16 updop / art. 23 updof
   • dokumentowanie wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją samochodów
  • Amortyzacja – nowe zasady
   • Samochód jako środek trwały
   • własność samochodu
   • samochód kradziony jako środek trwały
   • zakup na raty – zastrzeżenie prawa własności
   • współwłasność samochodu w spółce
   • kompletność i zdatność samochodu do użytku
   • rejestracja i badanie techniczne pojazdu
   • samochód powypadkowy
  • Wartość początkowa
   • nabycie w drodze kupna
   • wykup z leasingu operacyjnego
   • wykup z leasingu finansowego
   • samochód prywatny a moment wprowadzenia do ewidencji środków trwałych
   • samochód otrzymany aportem
  • Ulepszenie środka trwałego
   • ulepszenie samochodu – przykłady
   • część składowa / peryferyjna
  • Metody amortyzacji pojazdów samochodowych
   • odpis jednorazowy w sytuacji, gdy wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł,
   • metoda liniowa amortyzacji wg stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych i warunki ich obniżania lub podwyższania
   • metoda liniowa z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacji przewidzianej dla samochodów używanych lub ulepszonych (zarówno osobowych jak i ciężarowych)
   • metoda degresywna amortyzacji – możliwa tylko w przypadku amortyzacji samochodów ciężarowych
   • obniżenie stawek dla samochodów osobowych jako sposób na optymalizację
  • Ograniczenia w amortyzacji samochodów osobowych
   • nowy limit kwoty odpisów amortyzacji 150.000 / 225.000 PLN
   • samochód otrzymany nieodpłatnie - koniec optymalizacji dla osób fizycznych
   • limit 75% dla kosztów eksploatacji
   • kwota nieodliczonego podatku VAT a limit 75%
   • wydatki eksploatacyjne w całości w kosztach (100%) – warunki stosowania
  • Samochody niewprowadzone do ewidencji środków trwałych
   • nowe zasady zaliczania wydatków z tytułu używania samochodów zastępujące obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki)
  • Wydatki eksploatacyjne w kosztach – nowe ograniczenia
   • Ubezpieczenie pojazdu – stosowanie nowej wysokości limitu
   • Koszt naprawy powypadkowej
   • Wydatki na autostradę i parking
    • zwrot pracownikom kosztów przejazdu autostradą i opłat parkingowych w kosztach podatkowych
    • zwrot kosztów a przychód pracownika
  • Korzystanie z samochodów przez pracowników
   • Samochód prywatny pracownika używany do celów służbowych
    • zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej
    • jazdy lokalne
   • Samochód firmowy używany do celów prywatnych pracownika
    • korzystanie z samochodu firmowego jako przychód pracownika
    • parkowanie w miejscu zamieszkania a użytek prywatny
    • ustalenie wysokości przychodu pracownika
    • ryczałt a koszt paliwa
  • Leasing samochodu – jakie podatkowe korzyści
   • rodzaje umów leasingu
   • najem długoterminowy jako leasing (nie nazwa a treść umowy)
   • wstępna opłata leasingowa w kosztach – kiedy limit 75%
   • ubezpieczenie przedmiotu leasingu – odrębny sposób rozliczenia kosztów
   • pozostałe opłaty – kiedy limit 75%
   • kara umowna z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy
   • samochód zastępczy w ramach umowy leasingu
   • skutki cesji umowy leasingu operacyjnego samochodu
  • Sprzedaż samochodu
   • sprzedaż samochodu zaliczonego do środków trwałych
   • sprzedaż samochodu niezaliczonego do środków trwałych
   • wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż – ustalenie źródła przychodu
   • wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i jego sprzedaż
   • odszkodowanie za zniszczony samochód wycofany z działalności gospodarczej
  • Podatek u źródła (m.in. rozliczenie najmu samochodu)
   • wynajem samochodów za granicą
   • podatek z ubruttowienia należności jako koszt
  • Sposoby finansowania zakupu samochodu osobowego – porównanie
 •  Uregulowania w przepisach o podatku od towarów i usług
  • Przepisy regulujące kwestie pojazdów samochodowych
  • Ogólna zasada – odliczenie 50%
  • Definicja pojazdu samochodowego – znaczenie
  • Pojazdy samochodowe z pełnym odliczeniem- 100%
   • Pojazdy samochodowe, inne niż osobowe o szczególnej konstrukcji potwierdzonej badaniem technicznym
    • pojazdy o szczególnej konstrukcji
    • termin przeprowadzania badania technicznego
    • odliczenie podatku z faktur zaliczkowych przed badaniem technicznym
    • kradzież pojazdu przed badaniem technicznym
    • brak adnotacji w dowodzie rejestracyjnym a pełne odliczenie
    • zmiany konstrukcyjne a utrata albo przywrócenie pełnego odliczenia
   • Pojazdy specjalne
   • Autobusy - pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą
   • Samochody osobowe i inne pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności podatnika
    • samochód osobowy z 100% odliczeniem – warunki
    • określenie zasad używania pojazdu – regulamin
    • pojazdy oddawane do użytku pracownikom odpłatnie i nieodpłatnie a zakres odliczenia
    • parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania będącym jednocześnie siedzibą przedsiębiorcy
   • Ewidencja przebiegu pojazdu jako przesłanka odliczenia 100%
   • Informacja - VAT-26
    • termin złożenia
    • zmiana przeznaczenia i sprzedaż pojazdu
    • skutki złożenia informacji po terminie
   • Przypadki braku obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (przyczyny i skutki
   • Przeznaczenie pojazdu i pełne odliczenie podatku
    • samochód jako towar handlowy
    • pojazdy demonstracyjne a obowiązek prowadzenia ewidencji
    • pojazdy zastępcze a obowiązek prowadzenia ewidencji
  • Rodzaje wydatków objętych ograniczeniem
   • wydatki związane z eksploatacją i użytkowaniem
   • opłata za parking, opłata za przejazd autostradą
   • opłata za wynajem miejsc parkingowych dla klientów
   • wynajem przyczepy do samochodu
   • opłata za wynajem miejsc parkingowych wyłącznie na własne potrzeby
   • usługa przechowywania opon
   • przykłady innych wydatków objętych ograniczeniem
  • Wydatki nieobjęte ograniczeniem – przesłanka obiektywności - przykłady
  • Wydatki na paliwo
  • Karty paliwowe a możliwość odliczenia podatku
  • Dokumentowanie i ewidencjonowanie wydatków
   • dowód przejazdu autostradą
   • paragon fiskalny a odliczenie podatku
   • faktura na żądanie
   • nieodliczony podatek jako kosztu uzyskania przychodu
   • faktura dokumentująca zakup paliwa zagranicą
   • prezentacja wydatków z częściowym odliczeniem w ewidencji
  • Szczególny system korekt dla pojazdów samochodowych
   • korekta podatku naliczonego związana ze zmianą przeznaczenia
   • przekwalifikowanie samochodu – towaru handlowego na środek trwały a korekta
  • Użycie pojazdów do celów prywatnych
   • oddanie pojazdu do użytku prywatnego jako przedmiot opodatkowania
   • samochód prywatny używany na cele firmowe
   • pojazdy z częściowym odliczeniem a użytek prywatny
   • parkowanie pojazdu przez pracownika w miejscu zamieszkania a użytek prywatny
  • Leasing pojazdów samochodowych
   • leasing samochodu jako odpłatana dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług
   • odliczanie podatku z rat leasingowych
   • cena wykupu jako odpłatna dostawa towarów
   • wykup za 1 PLN– stanowisko TSUE
   • wykup z leasingu do majątku prywatnego
   • leasing operacyjny a optymalizacja odliczenia
   • refaktura usługi ubezpieczania a zwolnienie
   • cesja umowy leasingu a kwota odstępnego
  • Sprzedaż samochodu
   • moment dostawy towarów
   • zwolnienie z podatku
   • procedura VAT-marża
  • Obrót wewnątrzwspólnotowy a pojazdy samochodowe
   • wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu
   • nabycie wewnątrzwspólnotowe pojazdu samochodowego
 •  Regulamin dot. wykorzystywania samochodów służbowych
  • regulamin dot. sposobu wykorzystywania pojazdów jako metoda zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy
  • elementy regulaminu:
   • podmioty uprawnione,
   • przeznaczenie i zakres wykorzystywania,
   • obowiązki użytkowników,
   • zasady ponoszenia kosztów eksploatacyjnych,
   • zakres odpowiedzialności użytkownika – sankcje,
   • uregulowanie możliwości użycia samochodu służbowego do celów prywatnych (czy, i na jakich zasadach).

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl