ObserwowaneDrukujEmail

Czas pracy w 2020 roku

Start: 21 lutego, 2020
Koniec: 21 lutego, 2020
Kod: 2684GD
Lokalizacja: Gdańsk
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
510,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest doskonalenie praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem przepisów o czasie pracy. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane korzyści, jakie pracodawcy mogą odnieść ze stosowania nowych rozwiązań prawnych, a także uwarunkowania
i ograniczenia w zakresie ich wprowadzania u danego pracodawcy.

Program

Pojęcia i definicje z zakresu czasu pracy – ich znaczenie praktyczne i stosowanie

 • Doba pracownicza.
 • Tydzień pracowniczy.

Planowanie i rozliczanie czasu pracy - okres rozliczeniowy

 • Okresy rozliczeniowe dopuszczone do stosowania w poszczególnych systemach pracy.
 • Dopuszczalność stosowania przedłużonego do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego.
 • Wprowadzenie przedłużonego okresu rozliczeniowego – tryb i forma.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy oraz liczby dni wolnych i roboczych w okresie rozliczeniowym.
 • Planowanie rozkładu dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym.
 • Nierównomierne rozłożenie czasu pracy w okresie rozliczeniowym – zalety i niebezpieczeństwa.
 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia przy nierównomiernym rozkładzie czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

Rozkład czasu pracy

 • Obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy.
 • Okres obejmowany rozkładem czasu pracy.
 • Forma rozkładu czasu pracy.
 • Wyjątki, w których pracodawca będzie mógł odstąpić od tworzenia dla pracownika rozkładu czasu pracy.
 • Dopuszczalność wprowadzenia zmian w rozkładzie czasu pracy podanym do wiadomości pracownika.
 • Zapoznanie pracownika oraz archiwizacja rozkładu czasu pracy.
 • Rozkład a harmonogram czasu pracy.
 • Dopuszczalność wprowadzenia ruchomych godzin rozpoczynania i kończenia pracy.
 • Wprowadzenie ruchomych godzin rozpoczynania i kończenia pracy – tryb i forma.

System przerywanego czasu pracy – rozszerzenie możliwości stosowania

 • Rozszerzenie zakresu zastosowania przerywanego systemu czasu pracy.
 • Wprowadzenie przerywanego czasu pracy – tryb i forma.

Praca w godzinach nadliczbowych

 • Ustawowa definicja pracy w godzinach nadliczbowych – jej konsekwencje praktyczne i stosowanie.
 • Identyfikacja pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Różnice w rozliczaniu przekroczeń dobowych i tygodniowych.
 • Praca w godzinach nadliczbowych a odpracowywanie wyjść prywatnych.
 • Ograniczenia w powierzaniu pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki, termin wypłaty.
 • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – tryb, termin, aspekty ekonomiczne.

Praca w dni wolne od pracy

 • Dopuszczalność powierzania pracownikowi pracy w dniu wolnym od pracy.
 • Rekompensowanie pracy w niedziele i święta.
 • Rekompensowanie pracy wykonywanej w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
 • Najnowsze stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy w sprawie pojęcia dnia wolnego, wynikającego z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
 • Rekompensowanie pracy wykonywanej w dniu harmonogramowo wolnym.
 • Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy.

Ewidencja czasu pracy

 • Forma i treść ewidencji czasu pracy.
 • Znaczenie praktyczne i prawne ewidencji.
 • Obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy.

Kontrola czasu pracy przez organy Państwowej Inspekcji Pracy

 • Jak przygotować się do kontroli?
 • Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy – jak ich uniknąć?
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów o czasie pracy – kto podlega takiej odpowiedzialności? Za co grozi kara grzywny?

Lokalizacja

Gdańsk

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl