ObserwowaneDrukujEmail

Podatek VAT od podstaw w 2020 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach oraz planowanych nowelizacji

Start: 20 lutego, 2020
Koniec: 20 lutego, 2020
Kod: 2586KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
450,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Zagadnienia wstępne:
  • zakres czynności opodatkowanych w podatku od towarów i usług,
  • zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu np. odszkodowania,
  • pojęcie podatnika podatku VAT – kto jest traktowany jako podatnik?
 • Reguły powstawania obowiązku podatkowego w praktyce:
  • moment wykonania usługi – zasady ustalania,
  • sposób określania daty dokonania dostawy/wykonania usługi,
  • zaliczka, zadatek a obowiązek podatkowy,
  • sytuacja szczególne (m.in. dzierżawa, najem, media),
  • transakcje na przełomie miesięcy – reguły postępowania.
 • Przedmiot opodatkowania:
  • stawki podatku od towarów i usług (podstawowa, obniżona),
  • warunki korzystania ze zwolnień,
  • planowane zmiany.
 • Zasady odliczania podatku naliczonego:
  • przesłanki skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego,
  • terminy odliczenia,
  • odliczenie przez korektę deklaracji podatkowej,
  • sytuacje, w których nie jest możliwe skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 • Reguły dotyczące faktur:
  • terminy wystawiania faktur,
  • elementy faktury,
  • faktury zaliczkowe, faktury proforma, duplikaty faktur,
  • zasady wystawiania faktur korygujących oraz not korygujących,
  • korekty in plus i in minus – zasady rozliczania,
  • potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
  • anulowanie faktury.
 • Faktur elektronicznych w praktyce:
  • niezbędne wymogi stosowania faktur elektronicznych,
  • sposób wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych oraz faktur korygujących w formie elektronicznej,
  • potwierdzenie odbioru korekty przesłanej w formie elektronicznej.
 • Samochody w firmie a podatek VAT
  • zasady odliczenia podatku – kiedy 50% a kiedy 100%?
  • samochód na cele prywatne a podatek VAT,
  • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu.
 • Co trzeba wiedzieć o mechanizmie Split payment (podzielonej płatności)?:
  • podmioty zobowiązane do stosowania Split payment,
  • mechanizm podzielonej płatności u podmiotu dokonującego zapłaty,
  • Split payment u podmiotu otrzymującego zapłatę,
  • korzyści wynikające ze stosowania podzielonej płatności,
  • zagrożenia związane ze stosowaniem Split payment,
  • obowiązkowa podzielona płatność – jakie branże i od kiedy są nią objęte?
 • Najważniejsze wymogi dotyczące kas rejestrujących:
  • zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących,
  • zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących,
  • od kiedy należy przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas?
 • Podstawowe informacje odnoszące się wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
  • definicja WDT,
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
  • podstawa opodatkowania WDT,
  • warunki stosowania stawki VAT 0% z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2020 r.
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – najważniejsze zagadnienia:
  • pojęcie WNT,
  • obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,
  • reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT,
  • podstawa opodatkowania w WNT,
  • kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej.
 • Eksport towarów od podstaw:
  • definicja eksportu towarów,
  • eksport bezpośredni i pośredni,
  • obowiązek podatkowy,
  • zaliczki w eksporcie,
  • podstawa opodatkowania,
  • warunki dokumentowania prawa do stawki 0 %.
 • Import i eksport usług w praktyce:
  • pojęcie importu i eksportu usług,
  • omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
  • miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
  • szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,
  • zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie i eksporcie usług,
  • podstawa opodatkowania w imporcie usług/eksporcie usług,
  • usługi ciągłe w imporcie usług/eksporcie usług.
 • Zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi w 2020 r.
 • Pozostałe zmiany w zakresie podatku od towarów i usług:
  • tzw. biała lista podatników – prawa i obowiązki z nią związane,
  • reguły wystawiania faktur w oparciu o paragony – czy zawsze konieczny jest NIP nabywcy na paragonie?
 • Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl