ObserwowaneDrukujEmail

Emerytury i renty z ZUS oraz obowiązki płatników składek wobec ubezpieczonych ubiegających się o te świadczenia a także organu rentowego z racji zatrudnienia świadczeniobiorców

Start: 24 lutego, 2020
Koniec: 24 lutego, 2020
Kod: 2773OL
Lokalizacja: Olsztyn
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
450,00 PLN PLN (bez VAT)
Zapisz się
Formularz
Oświadczenie VAT
Dofinansowanie BUR

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie posiadanej wiedzy, co pozwoli na bardziej efektywne jej wykorzystanie w bieżącej pracy uczestnika szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą swobodniej poruszać się w tematyce związanej z nabywaniem prawa do świadczeń emerytalno-rentowych przez ubezpieczonych, jak również w zagadnieniach dotyczących obowiązków płatników składek wobec takich ubezpieczonych oraz organu rentowego. Uczestnicy szkolenia będą w stanie w większym zakresie korzystać nie tylko z obowiązujących aktów prawnych regulujących poruszane problemy, ale również z dostępnych narzędzi pomocniczych.

Program

Przesłanki nabycia prawa do emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Ustalanie wysokości emerytur według reformowanych zasad.

Możliwości przeliczania emerytur obliczonych na starych oraz na nowych zasadach.

Renta z tytułu niezdolności do pracy.

Renta rodzinna.

Reguły dotyczące postępowania w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych.

Obowiązki płatnika składek wobec pracownika ubiegającego się o świadczenie emerytalno-rentowe.

Obowiązki płatnika składek wobec ZUS z racji zatrudnienia świadczeniobiorców.

Lokalizacja

Olsztyn

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl