ObserwowaneDrukujEmail

Akademia procesowego prawa pracy - jak HR powinien reprezentować pracodawcę w sądzie? Praktyczne warsztaty po zmianie KPC

Start: 16 kwietnia, 2020
Koniec: 16 kwietnia, 2020
Kod: 3385WR
Lokalizacja: Wrocław
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Szkolenie porusza najbardziej zapalne obszary w obrębie prawa pracy, które mogą poróżnić pracownika z pracodawcą i zakończyć się postępowaniem sądowym. Uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone wielką reformą kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019r.

Poznanie praktyki sądów pracy oraz przepisów postępowania procesowego pozwoli być przygotowanym na ewentualne spory i zminimalizować ryzyko przegranej.

Korzyści ze szkolenia:

 • uczestnicy pozyskają praktyczną wiedzę na temat regulacji prawa pracy;
 • zapoznają się z najnowszym orzecznictwem sądowym;
 • poznają od praktycznej strony działanie sądów pracy;
 • pozyskają wiedzę o najbardziej spornych zagadnieniach prawa pracy;
 • dowiedzą się jak przygotować się do postępowania sądowego i jak zminimalizować ryzyko porażki w sporze.

Program

ZMIANY W PROCESOWYM PRAWIE PRACY W ZWIĄZKU Z WIELKĄ NOWELIZACJĄ KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

 • zmiany w części ogólnej:
  • jak zmieni się doręczenie?
  • czym jest posiedzenie przygotowawcze?
  • czy nowe przepisy przyspieszą postępowanie sądowe?
 • zmiany w części szczególnej:
  • jak zmieni się właściwość Sądu?
  • jak zmieni się wykonalność wyroków w obrębie prawa pracy?

PRACODAWCA W SPORZE SĄDOWYM

 • reprezentacja pracodawcy przed sądem:
  • kto może reprezentować pracodawcę w sporze sądowym?
  • kiedy pracodawca musi stawić się przed sądem osobiście?
 • podstawowe zasady procesu sądowego:
  • zasada prawdy;
  • zasada równości stron;
  • zasada kontradyktoryjności.
 • podstawowe działania w postępowaniu sądowym:
  • pisma procesowe:
   • kiedy można je składać?
   • co powinny zawierać?
  • czynności dokonywane na rozprawie;
 • co może być dowodem w sądzie?
  • przesłuchanie świadków:
   • czy można przygotować świadka do przesłuchania i jak to zrobić?
   • kto może być świadkiem na rozprawie?
  • dowody z dokumentów;
  • inne dowody:
   • czy mogę powołać dowód z nagrania?
   • czy mogę zobowiązać kogoś do przedstawienia dokumentu?
 • pracodawca i jego reprezentant w sądzie:
  • wygląd sali sądowej;
  • savoir-vivre sali sądowej.
 • kiedy warto sięgnąć po pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów?
  • mediacja pozasądowa;
  • mediator sądowy;
  • po arbitraż.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 • materialna:
  • odpowiedzialność na zasadach ogólnych:
   • szkoda w wyniku niedbalstwa;
   • szkoda umyślna;
  • odpowiedzialność za mienie powierzone:
   • jak prawidłowo sformułować umowę o powierzenie mienia?
   • czy pracownik może zwolnić się z odpowiedzialności i na jakich zasadach?
  • odpowiedzialność porządkowa pracownika:
   • za jakie działania grozi odpowiedzialność dyscyplinarna?
   • jakie sankcje może ponieść pracownik?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ZA PRZESTRZEGANIE PRAW PRACOWNICZYCH

 • wykroczenia przeciwko prawom pracownika:
  • jakie działania mogą stanowić wykroczenia?
  • jak uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie?
 • przestępstwa przeciwko prawom pracownika:
  • jakie działanie może stanowić przestępstwo przeciwko prawom pracownika?
  • jak uwolnić się od odpowiedzialności za przestępstwo?

NAJCZĘSTSZE SPORY W OBRĘBIE PRAWA PRACY:

 • Spory dotyczące nadgodzin;
  • rodzaje roszczeń związanych z nadgodzinami:
   • odbiór nadgodzin;
   • wypłata dodatkowego wynagrodzenia;
  • kogo obciąża ciężar udowodnienia występowania nadgodzin lub ich braku?
  • jakie dowody powoływać w procesie dotyczącym nadgodzin?
 • Spory dotyczące urlopów:
  • urlopu na żądanie:
   • czas zgłoszenia urlopu na żądanie;
   • forma zgłoszenia urlopu na żądanie;
   • czy pracodawca jest bezwzględnie obowiązany do udzielenia urlopu?
  • wezwanie pracownika z urlopu wypoczynkowego:
   • jakie są możliwe przyczyny odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego?;
   • kto pokrywa koszty powrotu pracownika?
  • w jakiej formie musi nastąpić odwołanie pracownika z urlopu?
  • różnice między przerwaniem, a odwołaniem urlopu.
 • Spory o ustalenie stosunku pracy:
  • jakich ustaleń będzie dokonywał sąd pracy?
  • cechy stosunku pracy;
  • pierwsza linia obrony: dobrze sformułowana umowa;
  • dowód z przesłuchania świadków w procesie o ustalenie stosunku pracy;
  • konsekwencje ustalenia istnienia stosunku pracy.
 • Sprawy o mobbing;
  • definicje mobbingu;
  • mobbing, a inne roszczenia pracownika;
  • najistotniejsze dowody w postępowaniu o mobbing.
 • Dyskryminacja przy zatrudnieniu pracownika:
  • prawidłowe ogłoszenie rekrutacyjne jako forma obrony przed roszczeniami;
  • roszczenia przysługujące osobie wobec której naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl