ObserwowaneDrukujEmail

Prawo Pracy w 2020r. – nowe prawa i obowiązki

Start: 21 lutego, 2020
Koniec: 21 lutego, 2020
Kod: 3166WR
Lokalizacja: Wrocław
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
510,00 PLN PLN (bez VAT)
Zapisz się
Formularz
Oświadczenie VAT
Dofinansowanie BUR

Prowadzący

Cel

Z uwzględnieniem zmian kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) – wchodzących w życie w maju 2019 roku

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), jak również innych istotnych zmian, jakie dokonane zostały w prawie pracy w 2019 roku. W związku z powyższym, w trakcie szkolenia zgłębiona zostanie także problematyka dotycząca: zmian w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców, nowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń oraz odpowiedzialności pracodawców z tym związanej, stosowania zmienionej ustawy o związkach zawodowych oraz wprowadzenia w życie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

W trakcie szkolenia trenerzy zwrócą szczególną uwagę na pojawiające się problemy interpretacyjne, rozwieją wątpliwości wynikające z praktycznego stosowania wprowadzonych przepisów, w oparciu o wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stanowiska resortowe i praktykę instytucji kontrolnych. Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których omawiane zmiany zobrazowane zostaną licznymi praktycznymi przykładami.

Program

Zmiany kodeksu pracy wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) i inne zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w miejscu pracy:

Istotne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r.:

Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:

 Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków:

Najważniejsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 01.01.2019 r. i 23.08.2019 r. – co każdy pracodawca współpracujący ze związkami zawodowymi wiedzieć powinien:

 Pracownicze plany kapitałowe krok po kroku – podstawowe informacje o stopniowym wprowadzaniu ustawy od 01.01.2019 r.:

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl