ObserwowaneDrukujEmail

Prawo pracy dla menadżerów

Start: 15 kwietnia, 2020
Koniec: 15 kwietnia, 2020
Kod: 2986ŁO
Lokalizacja: Łódź
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
480,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Obowiązki związane z zarządzaniem pracownikami w produkcji ciążą zasadniczo na dwóch grupach pracowników – kadrze menedżerskiej i specjalistach do spraw personalnych (kadrowych). Pierwsza z grup odpowiedzialna jest za szeroko pojęte zarządzanie taktyczne (bieżące zarządzanie, tworzenie harmonogramów, wprowadzanie zmian w grafikach, podejmowanie decyzji o sposobie i osobach mających zrekompensować absencje na stanowiskach pracy, dyscyplinowanie pracowników). Druga z kolei zajmuje się rozliczaniem i efektami pracy pierwszej grupy.

Niezwykle ważne jest więc, aby osoby zarządzające pracownikami dysponowały praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy.

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zarządzania pracownikami produkcyjnymi i okołoprodukcyjnymi z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości
  i problemy.
 • Zapoznanie się z najciekawszymi przypadkami (case study) z bieżącej praktyki doradczej wykładowcy.

Program

 • CZAS PRACY – zarządzanie pracownikami zmianowymi
  • w jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej.
  • Zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy):
  • kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
  • W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
  • Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
  • Godziny nadliczbowe:
  • w jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
  • W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
  • Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
  • Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
  • Omówienie zasad kontroli czasu pracy (ankiety kontrolne PIP),
 •  URLOPY
  • Udzielanie urlopów w świetle zaplanowanych przerw urlopowych w zarządzeniu o rozkładzie czasu pracy w roku i przerwach urlopowych.
  • Udzielanie urlopów w związku z podpisanym ze związkami zawodowymi porozumieniem o nie sporządzaniu planów urlopów – udzielanie w uzgodnieniu z pracownikiem
  • Udzielanie urlopów na żądanie
  • Możliwość odwołania pracownika z urlopu
  • Inne absencje pracownicze
  • Urlopy okolicznościowe
  • Krwiodawcy
  • Wyjścia prywatne
  • Szkolenia (BHP i zwykłe)
  • Badania lekarskie
 • KARY DYSCYPLINARNE
  • Odpowiedzialność porządkowa pracowników – obowiązujące zasady:
  • Terminy związane z nakładaniem kar
  • Rodzaje kar
  • Rozmowa z ukaranym
  • Informacja o możliwości odwołania się pracownika, tryb itp.
  • Za co można pracownika karać
  • Zasady odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej za naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy:
  • Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa pracy?
 • ROZWIĄZYWANIE UMÓW
  • Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron
  • Niezbędne elementy prawidłowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
  • Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy
  • Zasady prawidłowych doręczeń pism wypowiadających umowę o pracę
  • Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy
  • Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)?
  • Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym
  • Termin na dyscyplinarkę – ile pracodawca ma czasu na decyzję?
  • Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym
  • Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika
 • PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI
  • Odpowiedzialność menedżera za mobbing i dyskryminację
  • Zasady rozpoznawania mobbingu
  • Przeciwdziałanie mobbingowi
  • Sankcje za niewłaściwe zachowanie w stosunku do pracowników
  • Różnica pomiędzy mobbingiem, a molestowaniem (nie seksualnym)

Lokalizacja

Łódź

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl