ObserwowaneDrukujEmail

System INTRASTAT – jak przygotowywać deklarację

Start: 23 marca, 2020
Koniec: 23 marca, 2020
Kod: 2977WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Opis szkolenia:

System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 roku, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dobra znajomość przepisów celnych i podatkowych oraz umiejętność prawidłowej ich interpretacji jest niezbędna do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą zarówno w obrocie towarowym dokonywanym z krajami trzecimi jak i krajami Unii Europejskiej. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego na wielu przykładach „z życia” zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w systemie Intrastat.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za kwestie celne, do pracowników działów exportu, importu i logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agentów celnych i doradców podatkowych.

Korzyści dla uczestników:

Wskazanie konkretnych rozwiązań przy sporządzaniu deklaracji Intrastat w wybranych kierunkach obrotu.

Szkolenie jest podzielone na trzy panele:

 • Panel teoretyczny z przykładami rozwiązania napotkanych problemów;
 • Panel praktyczny – wskazówki do prawidłowego „czytania” faktur lub wypełniania deklaracji Intrastat;
 • Panel doradczy – rozwiązywanie problemów indywidualnych.

Program

 • Do czego służy system INTRASTAT?
 • BREXIT – co dalej z wymianą towarową po 1 października 2019 r.?
 • Reprezentowanie podmiotu zobowiązanego – zakładanie konta, ustalanie reprezentowania.
 • Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT – kierunki obrotu towarowego oraz zakres stosowania.
 • Termin ważności deklaracji INTRASTAT – jak długo przechowywać deklaracje wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysłanie?
 • Wyjątki od zgłoszeń do systemu INTRASTAT.
 • Odpowiedzialność za zgłaszanie danych – kto ponosi odpowiedzialność za deklarowane dane.
 • Transakcje podlegające zgłoszeniu.
 • Naprawy, zwroty itp. – jak je wykazywać w systemie INTRASTAT?
 • Organizacja systemu INTRASTAT.
 • Uczestnicy systemu INTRASTAT.
 • Progi statystyczne – jak je liczyć i jakie są między nimi różnice?
 • Forma zgłoszenia – różnice.
 • Co zrobić, by nie składać deklaracji INTRASTAT?
 • Okres i obowiązek sprawozdawczy – co zrobić, gdy nie mamy pełnych danych, a już jest termin zgłoszenia; jak zgłaszać brak obrotu.
 • Deklaracje zerowe i częściowe – do czego służą?
 • Nomenklatura Scalona (CN) czyli taryfikacja w trzech słowach.
 • Darmowy program do generowania zgłoszeń INTRASTAT.
 • Deklarowanie towarów o małej wartości.
 • System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.
 • SIMSTAT – założenia nowego systemu.
 • Budowa deklaracji INTRASTAT – różnice pomiędzy progami statystycznymi.
 • Część praktyczna.
 • Problemy indywidualne.

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl