ObserwowaneDrukujEmail

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna 2020

Start: 23 marca, 2020
Koniec: 23 marca, 2020
Kod: 2757WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami prawa antymobbingowego i antydyskryminacyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ryzyka dla pracodawcy wynikające z ignorowania występowania w firmie zjawisk dyskryminacji oraz mobbingu. Należy pamiętać, że zwalczanie dyskryminacji oraz mobbingu jest prawnym obowiązkiem pracodawcy, którego ignorowanie może przynieść niekorzystne konsekwencje dla pracodawcy. Na szkoleniu omówione zostaną kwestie związane z zakresem pojęć dyskryminacji, mobbingu, molestowania (szykany) oraz molestowania seksualnego, sposobami ich zwalczania oraz skutkami tolerowania tych zjawisk.

Program

 • Zagrożenia dla przedsiębiorstwa – praktyczne przykłady z praktyki
 • Definicja mobbingu
  • Najbardziej znane psychologiczne definicje mobbingu
  • Prawna definicja mobbingu w Polsce
  • Porównanie definicji prawnej mobbingu z definicjami psychologicznymi
  • Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego
  • Zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy
 • Praktyka kontrolna PIP w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
 • Mobbing, a dyskryminacja i molestowanie seksualne
  • Jakie są relacje pomiędzy tymi pojęciami?
  • Definicja dyskryminacji
  • Rodzaje dyskryminacji
  • Co to jest molestowanie seksualne?
 • Mobbing, a ocena pracownika
 • Ustawowy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
 • Dyskryminacja w rekrutacji:
  • Jakich informacji możemy żądać zgodnie z prawem pracy od kandydata?
  • Jakich dokumentów możemy zażądać od kandydata do pracy?
  • Jak przygotowywać zgodnie z prawem oferty pracy?
  • Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji?
  • Kiedy można stosować testy psychologiczne w procesie rekrutacji?
 • Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing w zakładzie
  • Ryzyko osobowe pracodawcy
  • Zadośćuczynienie za krzywdę
  • Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu
 • Mobbing a inne naruszenia prawa pracy
 • Sytuacja prawna ofiar mobbingu zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i kandydatów do pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna (WPAA)
  • Korzyści z wprowadzenia WPAA
  • Jak wprowadzić w zakładzie WPAA
  • Niezbędne elementy WPAA
 • Najnowsze zmiany Kodeksu pracy w zakresie regulacji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl